Centrum pre duchovné povolania ERA pre ČR a SR

Duchovno – formačné pobyty v Taliansku:

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Desenzane del Garda v Taliansku po 15. januári 2015, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia svojho života je tou správnou. Kongregácia otcov rogacionistov sa venuje mladých mužov od 18 rokov, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolanie, či už kňazské alebo rehoľné, no nie sú rozhodnutí. Náklady na tento pobyt sú hradené zo strany otcov rogacionistov. Za pomoci kňazov (aj slovenských ) sa budeš môcť predovšetkým ty sám rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Znalosť cudzích jazykov je vítaná, nie však povinná.Zašli svoj životopis, kontakt (e-mail, tel.) a následne Ťa pozveme na osobné stretnutie : Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo konkatedralapo@gmail.com, kontakt tel. : 0911 487 341