Červená streda – pomoc prenasledovaným kresťanom

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok pozýva pripojiť sa k podujatiu pod názvom „Červená streda“, ktorá sa uskutoční 25. novembra 2020.
Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať. Potrebujú našu pomoc.
 
Červená (farba mučeníkov) streda (25. 11.): V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty i kostoly na celom svete vysvietia na červeno.
V našej diecéze, so súhlasom diecézneho administrátora, sa na znak solidarity vysvieti na červeno katedrálny chrám sv. Martina v Spišskej Kapitule. Rovnako aj Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči.
 
V mene ACN Vám ďakuje Ľuboš Laškoty, KpM
Link na video
Viac info o kampani: www.acn-slovensko.org
Kampaň pre mladých: www.komisia.sk