Contra logicae

           Život podľa ducha ide proti zmýšľaniu podľa tela, t.j. proti egoizmu. Čo je to za výmysel milovať tých, ktorí nám zle činia. Telesný človek nechápe. Ježiš ako vzor duchovného života prináša úplne nový pohľad na riešenia našich problémov. A po Ježišovi všetci mystici a svätci.
          Ide o to, že prinášajú nové učenie, pohľady na to, ako riešiť bežné, pre nás neriešiteľné, problémy. Jeden z takýchto prístupov je v dnešnom evanjeliu. Ježiš sa vie pozrieť na udalosti z úplne inej perspektívy. Je to dar Ducha, ktorý môžeme mať aj my. Ako dôkaz vám ponúknem jeden list sv. Františka z Assisi, v ktorom tiež prináša úplne iný pohľad na riešenie problému, ktorý mal jeden generálny minister Rádu. Je to dôkaz, že Duch Svätý aj v nás vie pôsobiť a prinášať niečo nové.
          „Bratovi N., ministrovi. Pán nech ťa žehná!
          Hovorím ti, ako môžem, vo veci tvojej duše, že všetko to, čo ti prekáža milovať Pána Boha, a ktokoľvek ti v tom bude prekážať, či bratia alebo iní, i keby ťa napádali, všetko pokladaj za milosť. A to máš chcieť, a nie iné. A to považuj za pravú poslušnosť voči Pánu Bohu a mne, lebo istotne viem, že toto je pravá poslušnosť. A miluj tých, čo ti to robia. A nežiadaj si od nich iné, než koľko ti dá Pán.  A v tom ich miluj a nechci, aby boli lepšími kresťanmi [len kvôli tebe].  A to nech je pre teba viac než pustovňa.
          A či miluješ Pána a mňa, jeho i tvojho sluhu, chcem poznať z toho, či takto budeš konať, že totiž nebude na svete takého brata, ktorý by zhrešil, ako len najviac mohol zhrešiť a ktorý by potom, keď sa pozrie do tvojich očí, nikdy neodišiel bez tvojho milosrdenstva, ak hľadá milosrdenstvo. A keby milosrdenstvo nehľadal, ty sa ho spýtaj, či nechce milosrdenstvo. A keby potom i tisíckrát pred tvojimi očami zhrešil, miluj ho viac ako mňa kvôli tomu, aby si ho pritiahol k Pánovi. A nad takými sa zľutuj.“

Priatelia, prajem nám všetkým milosť Ducha, vidieť veci nový spôsobom .Požehnanú nedeľu.

Peter Vnučák OFM