Dary farnosti svätého Martina (ukončenie)

          V mestskej škole je veľa katechétov, aj veľa učiteľov s láskavým srdcom. Veľkú radosť som zažil pri žiadosti spovedanie a svätú omšu pred Vianocami a Veľkou nocou aj tam. Viem, že ju nazývate štátnou, ale keďže je jej zriaďovateľom mesto, ako aj v mnohých iných prípadoch, usilujem sa túto skutočnosť rešpektovať. Ďakujem aj vedeniu mesta za starostlivosť v rámci zákona o mestskú školu, ale aj o katolícku školu, pričom vidím aj starostlivosť rodičov obeh školy ako takej, či je katolícka, alebo mestská.
          Veľké dary a požehnania máme v službe v bratov a kňazov františkánov v pastorácii okolo kostola svätého Juraja, v službe chorým v nemocnici a chorým Trstenej i v charite! Farská charita je veľkým dielom pre službu chorým a príbuzným. 
          Veľmi pekne ďakujem aj spoločenstvám za prácu na filiálke v Zábiedove, Ústi. V Ústí v centre pre mládež Oravy pracujú dvaja kňazi. Ďakujem Dominikovi aj Braňovi za modlitby a pomoc, Dominikovi za pomoc vo sviatostnej pastorácii. Bez neho by sme oveľa ťažšie znášali a zvládali spovedania aj slávenie svätých omši a často vy aj kajúcnici čakali veľmi dlhou na spoveď, nebyť jeho pomoci. Ďakujem za živé spoločenstvo modlitby, stretnutia sú obohatené modlitbou a výkladom Biblie.
          Pánom kaplánom Vladovi a Marekovi ďakujem za vyučovanie náboženstva v katolíckej škole a v Základnej škole v Zábiedove, účinkovanie v Mestskej škole, spoločenstvo a prácu vo farnosti. Veľmi oceňujem pri mladších kňazoch to, že dávajú celý svoj život aj budúcnosti do rúk Cirkvi a Boha. Aby slúžili nesmrteľným dušiam. 
          Rehoľníci a my kňazi sa tešíme Vašim modlitbám, bratia sestry, ľudskej priazni a štedrosti. Aj starostlivosti. Zato Vám veľmi pekne ďakujem. nech Vás za to Pán hojne odmení.  
          Ďakujem kostolníkom za služby vo farnosti, na filiálkach, v kaplnke charity, v nemocnici, rehoľnom kostole. 
          Ústie má síce centrum, ale naša povinnosť je v Trstenej voči veriacim, ktorí tam bývajú, ako ich kňazi. Je to najmä išiel filiálka, ale aj tak si vyžaduje štandardnú starostlivosť z našej strany, preto chodievame aj tam sláviť svätú omšu, z povedať, aj tam prichádzajú ľudia z blízkeho okolia pristavený svätých omši, nielen v čase, keď slúžia kňazi centra. Návštevníci na ich svätej omše sú z veľkých oblasti Slovenska a je to osobitná špeciálna pastorácia, ktorá zahŕňa aj duchovné obnovy pre birmovancov. 
          Oratórium svätého Filipa Neriho funguje vďaka darcom a dobrovoľníkom veľmi pekne a stále sa spoločenstvo, kto je tam prichádza na modlitbu a svätú omšu, zväčšuje. Okolo oltára je tam už pevné spoločenstvo.
Ďakujem miništrantom za ich služby a ochotu i spoločenstvo pri oltári, a ďakujem veľmi aj organistom za pozdvihnutie liturgie, dôstojnosť a spev pri liturgii. 
Našim speváckym zborom: mládežníckemu zboru Mária, Tristiánu odkazujem, že sprevádzam každého speváka aj modlitbami. Pomáhajte, milí speváci, aj ne-speváci mladí, zbor musí mladnúť a rásť – prihláste sa. Ďakujem za ich spev pri odpustovej svätej omši o 10:30 v nedeľu 12. novembra, pri ktorej je celebrantom otec Peter Hámor, kňaz vojenskej diecézy, ktorý pracuje pri policajnom zbore v Námestove a priľahlých oblastiach. 
Tieto aktivity, ktoré som predstavil, považujem za dary svätého Martina, nášho patróna, ktorému zverujem aj našu pastiersku službu, prosím o orodovanie, ktoré častokrát preukázal našej farnosti a zároveň sa usilujem o pokračovanie v duchovnom odkaze a dobrom príklade tých kňazov a rehoľníkov, ktorí nás predišli do večnosti, alebo ešte stále pracujú v iných farnostiach či oblastiach duchovnej služby. Svätý Martin, oroduj za nás.

Juraj Spuchľák, farár – dekan