Dary (farnosti) svätého Martina

          Pri príležitosti blížiaceho sa odpustu nášho patróna svätého Martina Vám chcem predstaviť, bratia a sestry, môj pohľad na celú farnosť, jej duchovné  potreby. Na nedávnom dni farnosti sme mali možnosť už na plagáte vidieť rozmanitosť aj šírku jej kostolov a duchovný služieb. Preto oneskorene, ale úprimne ďakujem všetkým za pomoc pri organizovaní tohto dňa a prosím, aby sme na budúci rok mohli mať podobný deň farnosti.
          Služba vo farnosti je pre kňazov predovšetkým úloha slúžiť veriacim sviatosťami, Katechézami, administratívou, modlitbou, Školskou a farskou katechézou. Žiada sa poďakovať mi Pánu Bohu a všetkým, ktorí pracujú v našej farnosti, rehoľníkom rehoľniciam i bratom kňazskej službe.
          Predovšetkým ďakujem kajúcnikom – je Vám, bratia a sestry – za príklad viery a kajúcnosti ako aj viery vo večný život, s ktorou prichádzate ku sviatosti zmierenia potom a prijímaniu Eucharistie počas týchto sviatkov, ale aj počas sviatkov Veľkej noci a Vianoc.
          Chceme pripraviť všetky mám dostatok času a priestoru na to, aby ste mohli dôstojným spôsobom prežívať tieto sviatky a zároveň a predovšetkým, vyrástla vaša viera, aby sme spoločne svedčili o Kristovi a zároveň o tom, že sa oplatí slobodne sa rozhodovať pre dobro a konať dobro.
          Pri svätej spovedi aj ku františkánom prichádzajú kajúcnici z okolitých farnosti, ale aj zo širokého okolia – ako mi spomenul jeden z našich pánov kaplánov – keď si obzrel autá, ktoré pred sviatkami dušičiek prišli do kostola na spoveď. Našu farnosť obohacujú okrem rehoľníkov svojou modlitbou a prácou aj sestry. To je požehnanie. A nemyslím iba na pomoc v nemocnici od bratov františkánov, či v spovednici a vedenie rodín rehoľnými sestrami. Ale vôbec celkovým prístupom a svedectvom o Kristovi predovšetkým svojím životom.
          Chvála Bohu, máme aj spoločenstvá veriacich: Ružencové bratstvo, Spoločenstvo rodín, Modlitby matiek aj členovia Spolku svätého Vojtecha. Máme tu aj iné spoločenstvá, ktoré sa neformálne schádzajú pri modlitbe a pri čítaní Svätého písma, začo Vám ďakujem. Mnohí sa modlia aj v kostole. Len prosím, aby ste akékoľvek zhromaždenie, ktoré sa spoločne modlí v kostole, oznámili aj mne, ako zodpovednému za liturgický a duchovný život farnosti. Ide mi o texty a ich pravovernosť pri modlitbe a charakter spoločenstva. Ďakujem Vám zo dôveru.
          Katolícka škola a materská škôlka pri nej ukazuje svoju výhodu vo farnosti a v službe mestu i spoločnosti pri formovaní detí a mládeže aj kvalitnom vzdelávaní v dnešnej mäteži hodnôt a ohrození mladých ľudí z rôznych strán ďalšom duchovnom a ľudskom rastie a napredovaní. Svätý Martin, oroduj za nás. (Pokračovanie nabudúce)

   Juraj Spuchľák, farár – dekan