Druhá nedeľa “cez rok” “A” – 19. 01. 2020

Prežívate pokoj? Vnútorný pokoj?

          Drahí bratia a sestry!

          Dovoľte mi jednu otázku. Prežívate pokoj? Vnútorný pokoj? Každý z nás miluje moment, keď prežíva pokojnú radosť, kedy zažíva čas, keď si povie – ach ten pokoj. Tieto situácie v živote sú na nezaplatenie. Prinášajú nám ich miesta, veci, ľudia.
          V dnešnom evanjeliu počujeme z Jánových úst: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ Táto veta ma napĺňa pokojom. Hľa, je tu niekto, kto berie na seba môj hriech, ktorý prináša nepokoj a vracia mi pokojné svedomie – a tak môžem zažívať chvíle, kedy si poviem – ach ten svätý pokoj. Naozaj hriech je súčasťou života človeka a častokrát prináša nepokoj. Hádky, porovnávania, závisť, hnev, seba neprijatie, ohováranie a podobne. Všetky hriechy z nás vyháňajú pokoj a prinášajú nervozitu.
          No našli sme Toho, ktorý to berie na seba. Je to Ježiš. Ježiš, ktorý berie na seba všetok hriech a hovorí nám: „Svoj pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Podobne, keď opúšťame spovednicu kňaz nám hovorí: Pán Ježiš ti odpustil hriechy, choď v pokoji. Je to moment, miesto, čas, je to Ježiš, ktorý nám ho dáva.
          V dnešnú nedeľu si nájdime chvíľku na seba a započúvajme sa do svojho vnútra. Ak je v ňom hluk, hnev, závisť, nejaký hriech, povedzme si vetu: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta a ponáhľajme sa k nemu. Ježiš prináša pokoj, ktorý nám nikto nemôže zobrať. Zostávať s Kristom znamená, zostávať v jeho pokoji.
          Pane, potrebujem ťa. Potrebujem Baránka, ktorý vezme sa seba môj hriech. Nevládzem ho sám niesť. Toľkokrát mi prináša nepokoj. Daj mi Pane silu prísť k tebe. Chcem prijať tvoj pokoj.
          Ježiš nám ho túži dať. Prijmime ho a vykročme do rušného sveta spolu s Kristom – on je Boží Syn.

Martin Tešla, kaplán