Druhá pôstna nedeľa “A” – 08.03.2020

„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho.“

          To, že je Pán Ježiš špeciálne výnimočným človekom, vedeli učeníci už dávno. Aj to vedeli, že si ich vyvolil. Teraz išiel s nimi na vrch, kde sa premenil. Keď sa do toho vžijeme, muselo to byť pre nich niečo veľmi silné. Ale to bol len začiatok. Prišli Mojžiš a Eliáš – tí, ktorí sa už počas pozemského života rozprávali priamo s Pánom Bohom a vedelo sa o nich, že nezomreli, ale si ich Pán Boh zobral špeciálnym  spôsobom do neba. Keď sa rozprávali s Pánom, zahalil ich svetlý oblak, ktorý 40 rokov sprevádzal židov na ceste do zasľúbenej zeme a bol jasným dôkazom Božej prítomnosti. Vidíme tu rovnakú postupnosť ako pri stvorení sveta, pri fungovaní prírody a našom duchovnom raste. Je to rukopis Boží. Ale to všetko bola iba príprava. To presahovalo všetko ľudské, hlavne, keď z  oblaku – symbolu Božej prítomnosti – bolo počuť Boží hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho.“ Peter, Jakub a Ján mali vedomosti o Mojžišovi a Eliášovi, bolo im jasné, čo znamená svetlý oblak a vedeli, že počujú hlas Boží. Keby nemali vedomosti, bol by to pre nich len čudný deň a vôbec ničomu by nerozumeli. Pôst je aj časom bližšieho spoznávania Pána Boha. Sme milované Božie deti a sme určení na premenenie v Božej sláve. Je normálne, že máme z toho strach podobne ako učeníci. Ale kým sa premeníme vo večnom, nebeskom kráľovstve na konci sveta, teraz sme povolaní, aby sme boli požehnaním tu na zemi  tak ako Abrahám. Nech prijímame Božie požehnanie a ono môže cez nás pôsobiť vo svete. Pán má moc premeniť aj nás, aj naše životy, rodiny. Naše starosti premeniť na skúsenosť s Jeho mocou. Pán túži po tom, aby sme mu odovzdali to, čo nás presahuje, čo nedokážeme. Ale stále podľa jeho slov: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a ostatné sa vám pridá.“ Božie Kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Božie Kráľovstvo môže tvoriť Len Boží Duch v našom živote. Nás premieňa spojenie s Pánom Bohom. Nech aj toto pôstne obdobie je časom zjednotenia s Pánom cez vedomie o ňom, ktoré sa premení do skutkov.

Dominik Jamrich, kaplán