DVOJBODKA za prázdninami

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na modlitbové stretnutie za mladých pod názvom DVOJBODKA za prázdninami. V sobotu 28.8. na Mariánskej Hore v Levoči. Viac info a program nájdete na komisia.sk a na plagáte