Farský úrad

Kancelária

Rímskokatolícky farský úrad sv. Martina
Bernolákova 2/10
028 01 Trstená

Tel: +421 903 983 978 

Tel: 043/5392004
e-mail: faratrs@orava.sk

Číslo účtu farnosti:
SK46 0900 0000 0000 5418 0174

Stránkové hodiny:

  1. V pondelok od 10.00 do 11.30 a od 16.00 do 17.30;
  2. V stredu od 10.00 do 11.30.

V súrnom prípade aj inokedy.

V prípade potreby volajte katolíckeho kňaza (k chorému) na hore uvedenom tel. čísle alebo k bratom františkánom: 043/5321440

Organista:

ThLic. Tomáš Kubica
mobil: 0903 643 918
tomaskubica@orava.sk

Kostolníčka:

p. Šurinová
tel. 043 539 11 79