Farský úrad

Kancelária

Rímskokatolícky farský úrad sv. Martina
Bernolákova 2/10
028 01 Trstená

Tel: 043/5392004
e-mail: faratrs@orava.sk

Zápis k prijatiu sviatostí (krstu, manželstva) ako aj vystavenie úradných dokumentov poskytujeme v pracovné dni v  kancelárii farského úradu v Trstenej. Intencie na sv. omše zapisujeme po sv. omšiach v sakristii. 

V súrnom prípade aj inokedy.

V prípade potreby volajte katolíckeho kňaza (k chorému) na hore uvedenom tel. čísle alebo k bratom františkánom: 043/5321440

Organista:

ThLic. Tomáš Kubica
mobil: 0903 643 918
tomaskubica@orava.sk

Kostolníčka:

p. Šurinová
tel. 043 539 11 79