Kňazi

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

dekan

 
Narodený: 18.09.1962, Námestovo 
Rodák: Oravská Polhora
Pochádzam z ôsmich detí – najstarší.
Základná škola: Oravská  Polhora.
Gymnázium: Námestovo, maturita 1980.
Neprijatý po prihláške do kňazského seminára.
Práca – stavebný robotník Oravská Polhora, Drevoindustria.
Vojenská služba: 1981 – 1983, Pardubice. Poddôstojnícka škola Lipník nad Bečvou. Spojár.
Práca po návrate z vojenskej služby: Spracovanie dreva – robotník, Drevoindustria.
Štúdium teológie – kňazský seminár: 1983 – 1988.
Ordinovaný: 19. 6. 1988, Bratislava, RKCMBF UK Bratislava, katolícka teológia – ukončené štúdiá pred kňazskou vysviackou. 
 
01.07.1988 – 31.07.1990 kaplán, Stará Ľubovňa
01.08.1990 – 30.06.1991 kaplán, Spišská Nova Ves
01.07.1991 – 30.06.1996 farár, Odorín
05.08.1991 – 30.06.1992 excurrendo – okrem vlastnej farnosti zastupovanie, Rudňany
1996 – člen Komisie KBS pre masmédiá a redakčná rada Katolíckych novín
1996 – 2005 študijný tajomník a zároveň odborný asistent na TI CMBF LU v Spišskom Podhradí, predmety: Masmediálna výchova, Kancelaristika, Sakrálne umenie.
1997 – ThLic. z Teológie na KUL v Lubline
01.12.1998 – 01.12.2003 člen diecéznej liturgickej komisie
15.07.1999 – ThDr. PhD. z Teológie na CMBF UK v Bratislave
 
26.03.2001 – člen Programovej rady Rádia LUMEN
01.12.2003 – 30.11. 2008 člen diecéznej liturgickej komisie
2004 – prodekan teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku pre zahraničné vzťahy
01.12. 2004 – docent v odbore Katolícka teológia na TF KU v Ružomberku 
01.11. 2005 – 30.06.2019 riaditeľ rádia LUMEN, Banská Bystrica
Výpomoc na vysokej škole Danubius – ukončená

 

Mgr. Ing. Marek Gavalier

kaplán

Narodený: 08.03.1980, Poprad
Základná škola: Poprad.
Gymnázium: Poprad, maturita 1998.
Vysoká škola: SPU Nitra 2004, AKADÉMIA PZ BA 2009, KŇAZSKÝ SEMINÁR BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA 2021

          Ako si tak spomínam, o kňazstve som rozmýšľal vždy. Bol som od mala vedený k Bohu, chodili sme celá rodina  do kostola, od šiestich rokov som miništroval. Ako dieťa som však zvažoval všeličo. Najčastejšie som chcel byť policajtom alebo pracovať na kolotočoch. Kňazstvom som sa tak vážnejšie zaoberal až po maturite. Išiel som však inou cestou a hovoril som si, že keď Pán Boh bude chcieť, pritiahne si ma. Vnímal som však, že musím ešte absolvovať veľa vecí a všeličím si prejsť. A tak to aj bolo. Boh použil v mojom živote rôzne odbočky, za ktoré som mu vďačný.

          Nenastúpil som do seminára hneď po maturite, ale najprv som šiel študovať odbor životné prostredie na vysokú školu do Nitry. Ale počas štúdia som sa veľakrát pýtal, či idem správnou cestou, hlavne v druhom ročníku. Spomínam si, že vtedy to bolo najsilnejšie. V hlave mi stále vŕtal seminár. Napriek tomu som vnímal, že Boh mi hovorí, aby som najprv dokončil školu. Po piatich rokoch som sa teda stal inžinierom a pracoval som v odpadovom hospodárstve, čo bola moja špecializácia v odbore. Nenapĺňalo ma to však. Tu sa mi naskytla šanca, o ktorej som už v detstve sníval: stať sa policajtom. Chodil som externe na policajnú akadémiu, kde som si dopĺňal  špecializované policajné vzdelanie. Popri tom som istý čas pracoval na polícii v Bratislave. Som veľký dobrodruh, a tak som prijal ďalšiu výzvu – námornú školu. Opäť som sa stal na tri roky študentom a mojím snom bolo ísť na more na nákladnú loď a stať sa navigačným palubným dôstojníkom. Odborná príprava aj výcvik boli skvelé. Stále som však vnímal, akoby som utekal pred Bohom. Hľadal som sa. S odchodom na loď nastali problémy a nakoniec to nevyšlo. A vtedy som sa pýtal. Čo teraz? Pôjdem späť k polícii? Tu mi zase začali vnútri rezonovať myšlienky na kňazstvo. Modlil som sa, dôveroval Pánu Bohu, chodil do kostola. A veril, že On bude hrať so mnou tú hru ďalej.

          Definitívne rozhodnutie sa pre kňazské povolanie prišlo, keď som bol v Amerike. To bola ďalšia odbočka. Bol som tam 1,5 roka. Nikdy mi ani nenapadlo, že tam pôjdem, no dnes už viem, že to bola súčasť Božieho plánu so mnou. Práve tam som stretol kňazov, ktorí ma veľmi oslovili, a vtedy sa zlomilo moje povolanie. Cez nich som vnímal, že sa mám vrátiť domov, vstúpiť do seminára, vyštudovať, a ak Pán Boh dá, môžem ísť aj na misie. Do Ameriky som išiel s tým, že buď pôjdem do seminára, alebo tam ostanem žiť. Všetko to do seba zapadalo ako puzzle a viem, že to bola moja cesta k Bohu. Takto ma viedol. Aj teraz vo mne  drieme misionárske povolanie a aj sa zaň modlím. Pán Boh vie, čo je pre mňa najlepšie. Čas prežitý v Amerike je pre mňa najdôležitejšou a najsilnejšou skúsenosťou, ktorá ma posunula ďalej. Viem , že som tam, kde ma Boh chce mať. Ak má Boh s človekom plán, tak si ho pritiahne trebárs aj za uši. On najlepšie vie, čo je pre nás dobré. A v mojom živote to zariadil naozaj geniálne. Žasnem a vždy budem žasnúť nad tým, kam ma priviedol a akou dobrodružnou cestou.

 

Mgr. Vladimír Bača

kaplán

Narodený: 16. 08. 1985, Prešov
Základná škola: Krásna Lúka 
Stredná škola: Stredná poľnohospodárska a obchodná škola Sabinov
Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku, učiteľ dejepis a náboženská výchova
 

Volám sa Vladimír Bača. Pochádzam z Krásnej Lúky, okres Sabinov. Detstvo môjho života bolo krásne po boku mojich súrodencov: sestra Mária a bratia Patrik, Martin. Ďakujem Bohu aj za úžasných, príkladných a zodpovedných rodičov otca Vladimíra a mamku Máriu. Cesta viery v našej rodine mala vždy dôležité miesto. Rodičia a starí rodičia nás vždy viedli k Bohu. Najčastejšie to bolo cez osobný príklad a svedectvo. Miništroval som od troch rokov a až kým som sa nestal kňazom. Láska a túžba po Bohu a duchovných veciach vždy horela a horí v mojom srdci. Po skončení strednej školy som po prvýkrát uvažoval vo svojom živote nad kňazským povolaním. Uvedomil som si však, že je to veľmi vážne a dôležité rozhodnutie. Ďakujem Bohu aj za kňazov, dnes už mojich spolubratov, ktorí mi ukázali osobný príklad a svedectvo. Toto mi veľmi pomohlo pri rozlišovaní, až nakoniec som sám urobil rozhodnutie pre zasvätený život. Ceste ku kňazstvu ešte predchádzalo moje štúdium na vysokej škole v Ružomberku, kde som vyštudoval učiteľstvo, kombinácia dejepis a náboženská výchova. Popri štúdiu som často chodil na brigády a pracoval som v rôznych odvetviach. Po skončení vysokej školy som sa zamestnal v ZŠ Krivany a tam som pracoval ako katechéta a učil náboženskú výchovu. Učil som iba jeden školský rok 2010/2011. Rok 2011 priniesol do môjho života veľkú zmenu. Rozhodol som sa zasvätiť život Bohu. Nastúpil som do kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Začalo pre mňa štúdium teológie a príprava na kňazské povolanie. Veľmi živo si pamätám moment, keď som po prvýkrát prichádzal na Spišskú Kapitulu a mali sme víkendové stretnutie s predstavenými. Moje prvé kroky viedli do kaplnky. Tam som si kľakol a povedal Ježišovi slová žalmu: ,,Hľa prichádzam Pane chcem plniť tvoju vôľu.“ Po skončení štúdia teológie ako kňaz som dostal prvú dispozíciu do farnosti Ružomberok, v ktorej som pôsobil štyri roky. Potom ma otec biskup poslal do farnosti Liptovský Mikuláš. Dnes pôsobím ako kaplán vo farnosti Trstená. Boh ma viedol a vedie rôznymi cestami a som za to veľmi vďačný. Nikdy ma nesklamal. Je verný Priateľ, ktorý ma nikdy neopustí. Veľkou posilou, pomocou v kňazskej službe mi je, keď si spievam, alebo sa modlím žalm 23: ,,Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“