Kňazi

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

dekan

 
Narodený: 18.09.1962, Námestovo 
Rodák: Oravská Polhora
Pochádzam z ôsmich detí – najstarší.
Základná škola: Oravská  Polhora.
Gymnázium: Námestovo, maturita 1980.
Neprijatý po prihláške do kňazského seminára.
Práca – stavebný robotník Oravská Polhora, Drevoindustria.
Vojenská služba: 1981 – 1983, Pardubice. Poddôstojnícka škola Lipník nad Bečvou. Spojár.
Práca po návrate z vojenskej služby: Spracovanie dreva – robotník, Drevoindustria.
Štúdium teológie – kňazský seminár: 1983 – 1988.
Ordinovaný: 19. 6. 1988, Bratislava, RKCMBF UK Bratislava, katolícka teológia – ukončené štúdiá pred kňazskou vysviackou. 
 
01.07.1988 – 31.07.1990 kaplán, Stará Ľubovňa
01.08.1990 – 30.06.1991 kaplán, Spišská Nova Ves
01.07.1991 – 30.06.1996 farár, Odorín
05.08.1991 – 30.06.1992 excurrendo – okrem vlastnej farnosti zastupovanie, Rudňany
1996 – člen Komisie KBS pre masmédiá a redakčná rada Katolíckych novín
1996 – 2005 študijný tajomník a zároveň odborný asistent na TI CMBF LU v Spišskom Podhradí, predmety: Masmediálna výchova, Kancelaristika, Sakrálne umenie.
1997 – ThLic. z Teológie na KUL v Lubline
01.12.1998 – 01.12.2003 člen diecéznej liturgickej komisie
15.07.1999 – ThDr. PhD. z Teológie na CMBF UK v Bratislave
 
26.03.2001 – člen Programovej rady Rádia LUMEN
01.12.2003 – 30.11. 2008 člen diecéznej liturgickej komisie
2004 – prodekan teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku pre zahraničné vzťahy
01.12. 2004 – docent v odbore Katolícka teológia na TF KU v Ružomberku 
01.11. 2005 – 30.06.2019 riaditeľ rádia LUMEN, Banská Bystrica
Výpomoc na vysokej škole Danubius – ukončená

 

Mgr. Martin Tešla

kaplán

Narodený: 11.09.1993 v Starej Ľubovni
Základná škola: J.A. Komenského v Starej Ľubovni
Gymnázium: Cirkevné gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
Štúdium teológie:  Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula
Ordinovaný: 15.6.2019 kaplán v Trstenej

     Mám dvoch bratov Dávida a Filipa, s ktorými sme zažili veľme pekné detstvo vďaka našim rodičom, ktorí nám vytvárali veľmi dobré rodinné spoločenstvo. 
     Študoval som na základnej škole J.A. Komenského, potom na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, kde som prežil veľmi pekné chvíle. Boli sme veľmi dobrá partia spolužiakov na čele s našou triednou učiteľkou. V triede sme vytvorili krásne spoločenstvo a navzájom sme sa duchovne povzbudzovali a ťahali. Dokonca sme z triedy dvaja spolužiaci, ktorí sme sa stali kňazmi.
    Popri gymnáziu som sa angažoval v eRku a v mariánskej družine, kde som mal „stretká“ s deťmi. Organizovali sme pre nich rôzne akcie a letné tábory. Okrem toho spolu s mojimi dvoma najlepšími priateľmi Máriou a Filipom, ktorý sa stal tiež kňazom, sme pomáhali našim  kňazom vo farnosti pri detských a mládežníckych svätých omšiach, taktiež v kostole od upratovania po udržiavanie kňazských rúch, oltárnych plachiet, kalichovej bielizne, kvetinovej výzdoby… To boli najkrajšie chvíle môjho života.
     Za to vďačím aj nášmu bývalému pánovi dekanovi Mariánovi Pánikovi, ktorý je váš rodák, a ktorý pôsobil v mojom rodnom meste 17 rokov. Pri ňom som vyrastal a dozrieval aj v mojom kňazskom povolaní.
     Po gymnáziu som nastúpil hneď do kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.
     Tohto roku v lete ma otec biskup Štefan Sečka vysvätil za kňaza a ustanovil za kaplána do Trstenej ako novokňaza. Toto je moje prvé pôsobisko a ďakujem Pánu Bohu, že tu môžem byť. Cítim sa tu veľmi dobre a som tu naozaj veľmi rád 🙂
     Ďakujem aj nášmu pánovi dekanovi Jurajovi Spuchľákovi za prijatie a jeho dobrosrdečnosť. Prosím vás všetkých, aby ste sa za nás modlili a ja vás ubezpečujem, že sa za vás tiež modlím.