Kostoly

Vo farností Trstená sa nachádzajú kostoly: farský – Kostol sv. Martina, františkánsky – Kostol sv. Juraja, filiálne – Kostol sv. Alžbety v Ústi nad Priehradou a Kostol Kostol Božského Srdca Ježišovho v Zábiedove.