Rehoľa

Františkánsky kostolík sv. Juraja

Stručná história

V druhej polovici 17. storočia boli v meste Trstená dva kostoly. Podľa tvrdošínskej matriky zo 14. augusta 1697 bol ničivý požiar, ktorý zasiahol aj kostol sv. Juraja. V roku 1706 bol opäť postavený, v roku 1712 rozšírený podľa plánov staviteľa Zachara z Vrútok. Ďalšia prestavba sa uskutočnila v roku 1945. Chrám je trojloďového typu a má neorománske prefasádovanie. Väčšie úpravy kostola prebehli v roku 1997.
Peknou dominantou námestia je františkánsky kláštor vybudovaný v rokoch 1776-1780. Tak ako kostolík, aj kláštor bol niekoľkokrát prestavaný. Novšie úpravy v 20. storočí pozmenili aj tvar okien. Kláštor má pôdorys tvaru “L” a pôvodnú klenutú priebežnú chodbu, ktorou sa vchádza do klenutých miestností.
Kláštor sa po roku 1950 stal sídlom ONV, v roku 1971 bol prestavaný na hotel Oravica. Po roku 1989 sa opäť stal majetkom františkánskej rehole.

(spracované podľa publikácie Trstená včera a dnes)

V našom meste pôsobia: rehoľa františkánov v kostole na námestí. Viac informácií nájdete na  www.frantiskani.sk a Kongregácia školských sestier, viac o nich sa dozviete na www.rehola.sk