FIAT

          Názov dnešného úvodníka niektorých z nás možno smeruje k názvu známej automobilovej značky, ale o tom predsa nemôže byť dnes reč. Fiat sú slová Panny Márie, ktoré vyslovila v momente navštívenia archanjela Gabriela. Keď sa v nej z plnosti pôsobenia Ducha Svätého započal nový život.
           Tieto slová sú presným opakom slov, ktoré vyslovil nepriateľ ľudskej duše: Non serviam – nebudem slúžiť. Tak sa najkrajší z anjelov rozhodol, že nebude slúžiť Bohu a človeku a stal sa ohavnosťou tohto sveta.
         Dnes sa sprítomňuje chvíľa zoslania Ducha Svätého na apoštolov, uprostred ktorých bola Mária, obraz Cirkvi a každej duše. Zoslanie Ducha sa koncentruje okolo srdca, ktoré je ochotné slúžiť a povedať Bohu svoje Fiat. Nebude prinášať dobré ovocie strom, ktorý sa nechce poddať vôli svojho hospodára. Nebude prinášať ovocie náš život ak skončíme uzavretí s naším náboženstvom v gauči pred telkou hoc aj pozerajúc TV Lux a sväté omše v nej.
          Náš dobrý Boh, Otec, každý deň prichádza s ponukami ako urobiť svet krajším. Každý deň môžeme v niečom viac žiť podľa evanjelia. Každý deň môžeme povedať Fiat, alebo Non serviam.
          Svätý František chcel, aby sme nadovšetko mali pôsobenie Pánovho Ducha. Najväčším nepriateľom tohto pôsobenia je záhaľka. Lenivosť je celková rezignácia ducha v snahe o lásku, o to že veci by sa mohli vyvíjať lepšie, rezignácia na život podľa evanjelia, zlomenie nalomenej trstiny, atď…
          Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť. Naplnenie Duchom Svätým nesie v sebe aj poslanie. Neexistuje povolanie, pôsobenie Ducha, bez poslania. A niet šťastia a plnej sebarealizácie bez toho, aby sme druhým neponúkli nový život, ktorý sme našli. „Aj ty potrebuješ pochopiť celok tvojho života ako poslanie“. Áno, pretože každý z nás, nikoho nevynímajúc, môže povedať: „Ja som misia na tejto zemi, a preto som na tomto svete“.
          Slávenie Zoslania Ducha nás pozýva otvoriť sa voči Božiemu pôsobeniu v nás a konať podľa toho. Tak sa stane naša viera činnou, tak sa naša viera očistí, tak sa láska telom/skutkom stane, tak bude svet krajším. Od nás nežiada až tak veľa, len povedať svoje Fiat. Alebo mi stačí: non serviam? Dnes nás pozývam stretnúť sa s Pánom a jemu povedať svoje Áno, svoju odpoveď na otázku: „Miluješ mňa a mojich bratov a sestry?“ Požehnanú nedeľu prajem.

                             Peter Vnučák OFM