Fotogaléria

Pochod za život 2019

LUMEN 2019

Foto: Tímea-Mária Šprláková

Prvé sv. prijímanie 2019

Foto: Ivan Drgáň

Krypta farského kostola Sv. Martina

Cyklopúť do Krivej 2016

Miništrantský výlet 2016:

Foto: Ľuboš Halimovič

Sv. prijímanie 2016

Foto: Ivan Drgáň

Birmovka 2016

Foto: Ivan Drgáň

Záverečný koncert Zboru Mária 2016

Foto: Ľubica Gibalová

Birmovanecká púť Krakov 2016

Foto: Jakub Juris

Birmovanecký kolkový turnaj 2016

Foto:Benický, Fedorák

Krížová cesta 2016

Foto:Ondrej Fedorák, Adam Kvasný 

Dekanská púť 5.3.2016

Relikvie sv. Terezky 20.1.2016:

Foto: Ľubica Gibalová

Jasličková akadémia 2015:

Foto: Tomáš Hlaváčik

Martinský odpust 2015

Foto: Lukáš Poláčik

Národný pochod za život 2015:

Foto: Anton Frič

Miništrantský výlet 2015:

Foto: Ľubomír Sahuľ

Škapuliarska púť 2015:

Foto: Lukáš Poláčik

Farské divadlo 2015:

Foto: Nikola Šprláková

Koncert zboru Mária 2015:

Foto: Ľubica Gibalová

Peší výlet na kalváriu v Liesku:

Foto: Andrea Šprláková

Pešia púť do Brezovice:

Foto: Andrea Šprláková

Prázdniny 2013:

Škapuliarska púť 2013:

Jasličková pobožnosť 2013: