Hazard s hazardom (a hodnotami) alebo prečo v pekle nie sú postele

          Nemocnica v Trstenej mala v minulosti dôstojný stánok – kaplnku pre pacientov a personál, ale postupne s príchodom nových požiadaviek a režimu ju obsadili dôležité oddelenia pre liečbu pacientov. No v jej náhrade v podobe skoro podzemnej bývalej odborovej miestnosti s dnes už zatekajúcimi stenami neostali ani pacienti, ani zamestnanci nemocnice, ani návštevníci pacientov. Preto aktivita farského úradu a vedenia pátrov františkánov, ktorí sa starajú o chorých aj v nemocnici sa stretla s vedením nemocnice ústretovo. Podobne prijalo túto myšlienku aj vedenie – resp. jeho zastupovanie v oblasti zdravotníctva – v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Následne som z pripravovaného štúdiou oslovil primátorov a starostov spádovej oblasti nemocnice s prosbou, aby podľa odprezentovanej štúdie zvážili a oslovili miestnych poslancov na pomoc pre stavbu kaplnky v podobe 2 € na obyvateľa. Chcel som to urobiť v čase schvaľovania rozpočtových možností a stropov v jednotlivých obciach a mestách. Ďakujem preto vedeniu Združenia miest a obcí Hornej Oravy a Bielej Oravy za ich ústretovosť prijať informácie o tomto zámere. Následne som na rokovaní s vedením nemocnice a zástupkyňou odboru zdravotníctva ŽSK vyjadril nádej na skoré schválenie návrhu predloženého uznesenia zastupiteľstva ŽSK ako zriaďovateľa nemocnice, aby sme mohli dostať stavebné povolenie.
          Ďalším zdrojom financovania stavby bude zbierka vo farnostiach spádovej oblasti troch okresov s povolením cirkevnej autority. Tretím zdrojom sú sponzori a veľkí zamestnávatelia.
          Povolenie biskupského úradu na stavu je predbežne ústne schválené a po pripomienkovaní farskej hospodárskej rady farnosti bude aj písomne vystavené.
          Viem, že sa s tým zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo Trstená na svojom poslednom zasadnutí a ďakujem poslancom, ktorí sa predbežným hlasovaním postavili za tento zámer. Ba ani ostatní neboli proti – ani jeden – iba sa zdržali pre potrebné objasnenie. To im poskytneme radi pri ďalších stretnutiach.
          Ak bude Pán chcieť, bude aj kaplnka.
          Ale je tu aj nezávisle na kaplnke postavený návrh na rokovanie o potrebe mať kasíno a hazardné hry v extraviláne, na okraji nášho mesta. Ide o návrh na všeobecné záväzné nariadenie – súhlas s jeho prípravou.
          “Približne pred troma rokmi bola v Trstenej ako jedna z prvých miest na Orave urobená veľká petícia občanov proti zastaveniu hazardu v našom meste. Budúci rok vypršia posledné povolenia na prevádzkovanie hazardu v Trstenej.” – počujeme informáciu z mesta.
          Niekomu to však prekáža. Na decembrovom zastupiteľstve takéto niečo navrhol poslanec zastupiteľstva a nezostal v tom sám. Predbežným hlasovaním súhlas s tvorbou návrhu VZN – o možnosti mať na okraji mesta legálne kasíno či prevádzku hazardných hier vyjadrilo až 7 z 10 prítomných poslancov! Jednoznačne proti tvorbe návrhu VZN v oblasti povolenia hazardu v Trstenej boli iba 3 poslanci – za tento postoj všetkým trom ďakujem! Podrobnejšie informácie si môžete zistiť a overiť z verejne dostupnej zápisnice zastupiteľstva a tiež zo zvukovej nahrávky zverejnenej na stránke mesta.
          Čo hovorí o úžere a hazarde pápež František?
          „Úžere sa dá predchádzať výchovou k striedmemu životnému štýlu, ktorý vie rozlíšiť medzi tým, čo je nadbytočné a tým, čo je nutne potrebné“. Aj tieto slová adresoval Svätý Otec dnes napoludnie viac ako 300 členom talianskeho združenia proti úžerníctvu a hazardu (Consulta Nazionale Antiusura), ktorých prijal na osobitnej audiencii. Združenie, ktoré založil v roku 1991 páter Massimo Rastrelli, má v súčasnosti stovky poradenských centier po celom Taliansku.
          Ako vo svojom príhovore pripomenul Svätý Otec členovia združenia svojou angažovanosťou za 26 rokov činnosti pomohli viac ako 25 tisíc rodinám vysporiadať sa s následkami úžery a začať nový život. Pápež povzbudil prítomných ďalej bojovať proti úžere správnou výchovou a uvedomením si následkov toho, keď niekto žije nad svoje pomery:
          „Úžera ponižuje a zabíja. Úžera je pradávne zlo a žiaľ ešte stále utajované, ktoré, tak ako had, škrtí svoje obete. Treba mu predchádzať, odvádzať ľudí od zhubného zadlžovania sa z dôvodu obživy alebo záchrany podniku. Úžere sa dá predchádzať výchovou k striedmemu životnému štýlu, ktorý vie rozlíšiť medzi tým, čo je nadbytočné a tým, čo je nutne potrebné, a vedie k zodpovednosti nevytvárať dlhy kvôli získaniu vecí, ktorých sa je možné zrieknuť. Je potrebné obnovovať sa v cnostiach chudoby a obety. Chudoby, aby sme sa nestali otrokmi vecí a obety, pretože v živote nemôžeme mať všetko.“ (TKKBS)
          Je možné, že ešte pred prípadným dielom stánku Božieho v nemocnici, tu budú ležať v ruinách ďalšie rodiny, ktoré nezlikviduje len alkohol a násilie, ale aj hazard a úžera ako následok. A to nielen to! Budú vznikať sprievodné ponuky, akási “infraštruktúra”, pomyselný rebrík duchovného arzenálu proti rodinám a výchove. Ak sa nepostavíme proti realizácii tohto plánu kasína, dôsledky môžu byť devastačné nielen pre jednotlivcov ale aj rodiny na Orave. Preto vyzývam k strehu občanov, spoločenstvá pri farnosti a reholi Františkánov k modlitbe i konaniu.
         Prečo nie sú v pekle postele? – Lebo čert nikdy nespí! 

Juraj Spuchľák