Hlasovacia súťaž na podporu reštaurátorských projektov sakrálnych budov Okoličné, SĽ

Farnosť *Okoličné *a farnosť *Stará Ľubovňa *sa uchádzajú v rámci *Hlasovacej súťaže Nadácie VÚB – Poklady Slovenska* o grant do výšky *30 000 Eur* na
reštaurovanie sakrálnych pamiatok.

Vo farnosti *Okoličné *sa jedná o *nástenné maľby* v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary (samotné reštaurovanie je súčasťou komplexnej reštaurátorskej obnovy celého trojlodia kostola do neskorostredovekej podoby do konca r. 2021) a vo farnosti *Stará Ľubovňa* o *barokovú kazateľnicu* v kostole sv. Mikuláša.

Tieto vzácne pamiatky boli nominované z 329 návrhov do finále, kde ich už je iba 9. *V mene miestnych pánov farárov *- vdp. Jozefa Tomagu a vdp. Pavla
Lacka – *prosíme o spropagovanie hlasovania, ktoré bude prebiehať od 1. do 15. júna 2021 na www.nadaciavub.sk/poklady
Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je v jeho
majetku/správe.

*Web stránka na hlasovanie* (www.nadaciavub.sk/poklady):
– Bude funkčná od 1.6.2021.
– Objekty budú na titulnej stránke zobrazené imidžovou fotografiou – pri pohybe myšou/po kliknutí sa ukáže text a ďalšie fotografie.
– Každý človek môže hlasovať len raz (resp. sa zarátavajú IP adresy).

V prílohe nájdete propagačné materiály k jednotlivým projektom. (Upútavka k stredovekým nástenným maľbám v Okoličnom: https://www.youtube.com)

Farnosť Okoličné medzičasom vytvorila samostatnú stránku facebook, ktorá prináša všetky aktuálne informácie na tému stredovekých nástenných malieb na jednom mieste a samozrejme denne aktualizovaná, je možné cez ňu hlasovať či zdieľať ju: https://.facebook.com.