Je tu

     S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
     Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
     Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
     To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
     Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.       
Mt 1, 18-24
  Niekto má pocit, že ťažkosti sú trestom za hriechy. Niekedy môžu byť následkom hriechu, ale oni sú prípravou na prijatie väčších darov. Aj v prípade, že sú následkom hriechu a vedú nás k milostivému pokániu, aj v prípade premeny nášho vnútra, aby sme mohli prijať milosť, ako niečo, čo je dar.
      Sv. Jozef neurobil nikomu nič zlé a aj tak prišli ťažkosti. Akoby mal vybojovať ten boj za tých, ktorí majú problém prijať Pannu Máriu. Boží posol jasne povedal: „Neboj sa prijať Máriu…“. Či máme prijať Pannu Máriu, alebo nie neurčujeme my, ale určuje to Pán Boh. Ona nás učí žiť s Bohom.
     Človek v rajskej záhrade dva krát povedal Pánu Bohu nie. Aj Adam, aj Eva a záchrana prišla cez ÁNO Panny Márie a ÁNO Pána Ježiša. Hneď po nich sme vyzvaní aj my, aby sme povedali Pánu Bohu svoje ÁNO.   Hneď po Panne Márii je vyzvaný sv.   Jozef, aby Božiu vôľu zjavenú cez anjela preniesol do praxe.       Neskôr apoštolovi Jánovi s kríža   zopakoval Pán, aby si zobral Pannu Máriu za matku, ako zástupca učeníkov.
     Panna Mária je dôležitou osobou adventu, lebo ona celý čas nosila Pána vo svojom živote. Vzor pre nás, aby sme vždy chodili s Pánom. Aby sme mali odvahu prijať ho do svojho srdca, do svojej mysle, do každého dňa a každej chvíle života.
     Vzorom je nám aj sv. Jozef. Počúval Boží hlas a uskutočňoval ho v praxi. Božie slovo preniesol do skutkov.
     Všetkým prajem požehnaný záver adventu. Aby sme sa nechali tak naplniť milosťou, že ťažkosti a pokušenia s ktorými je život spojený prežijeme ako sv. Jozef – s dobrým srdcom, počúvaním Božieho hlasu a prenesením toho, čo nám cez Božie slovo Pán hovorí do svojho života. Veľa darov a milostí pri Vianočnej sv. spovedi a  pokojné sviatky prežité v Božej blízkosti.

Dominik Jamrich, kaplán