Ježiš, kráľ našich sŕdc

 Začnem skúsenosťou z nášho detstva. Ako deti sme radi pozerali rozprávky. V nich vystupovali mnohé postavy. Jednou z nich bol kráľ. Kráľ v rozprávke mal veľké kráľovstvo, bol bohatý a sedel na zlatom tróne. V rukách mal žezlo, bol skvostne oblečený a na hlave mal zlatú korunu. Slúžili mu podaní. V jeho kráľovstve sa konali hostiny, hrala hudba a vždy bola dobrá nálada. Vozil sa na krásnom koči a mal svoju armádu.
      Božie slovo poslednej 34. nedele obdobia cez rok predstavuje nie kráľa z rozprávky, ale Ježiša, kráľa ľudských sŕdc, kráľa neba a zeme. Ježiš nás pozýva do Božieho kráľovstva. Ježiš nám predstavuje iné hodnoty, nie také aké nám ponúka dnešný svet. Narodil sa v chudobe nie v bohatstve. Bohatí sme my, ak máme Ježiša. Kto má Ježiša má všetko. On má svoj trón v nebi a v nás kresťanoch má byť túžba prísť k nemu. On má v rukách nie žezlo, ale trstinu, kríž. Na krížovej ceste ho bili, posmievali sa mu, pľuli mu do tváre. Bol skromne oblečený, na hlave mal tŕňovú korunu. Ježiš slúži všetkým, nikdy neodmietne pomoc a má vo veľkej úcte každého človeka. V Božích očiach máme všetci veľkú hodnotu. Pán kraľuje oslavujme ho. Je to výzva pre každého z nás. Nech Ježiš kraľuje v našich životoch. Vzdajme mu slávu, majme ho v úcte, žime s ním. Ježiš je kráľom našich sŕdc, kráľ lásky a pokoja. Jeho kráľovstvo je kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja. Koľko zla, nelásky, nespravodlivosti, nepokoja je i v našich srdciach, vzťahoch, rodinách. Náš život je vystavený tvrdým skúškam. Mnoho skúšok nezvládneme, lebo sme krehkí, slabí a nestáli. Je to ovplyvnené aj našou vlastnou hriešnosťou, či chybám, zlyhaniam. Nebojme sa prosiť Ježiša kráľa za nás všetkých, aby sa v našich srdciach zakorenila jeho láska a pokoj. Ježiš nás učí, aby sme aj my kraľovali sami nad sebou, nie nad druhými. Postavme sa v pravde pred Ježiša, „nekraľujme“ nad druhými, vstúpme do seba, meňme náš život a pripodobňujme sa jemu.
      Pápež František povedal: „Božie kráľovstvo je založené na láske a svoje korene zapúšťa v srdciach. Božie kráľovstvo je zakorenené v srdciach udeľujúc tým, ktorí ho prijímajú pokoj, slobodu a plnosť života.“ Dovoľme Ježišovi, aby sa stal kráľom našich sŕdc, našich rodín, vzťahov. Jeho slovo, príklad, život obetovaný na kríži nás zachránil pred smrťou a dáva i našim životom zmysel.

 Vladimír Bača, kaplán