Koleda 2022 Trstená, Ústie, Zábiedovo

28.12.  14.00h Západ a Juh (Nábrežie Ľudovíta Štúra, Jilemnického, Pod Vápenicou, Kráľa, Kollára, Gavloviča po Trsteník)

29.12. 14.00h Hrady (Na diele, Družstevníkov, Poddielová, Partizánov, Krátka, Zápotočná, Dukelských hrdinov, Malý rad, Puškinova), Východ (Oravická, Nová, Furdeka)

30.12. 14.00h Stred (1. mája, SNP, Železničiarov, Hertela, Kukučínova, Bernolákova, Námestie Štefánika, Požiarnikov, Hattalova, Hviezdoslavova, Čsl. Armády)