Krehká človečina a (ne)otvorený padák.

          Je Nedeľa Božieho slova. Božie slovo je ako padák – zachráni Ťa, keď ho otvoríš. S neotvoreným padákom už zahynulo mnoho letcov, ale niektorí zomreli zamotaní do šnúr padáka, ktorý sa znefunkčnil nejakým nevhodným manévrom. To nás upozorňuje na to, že Božie slovo, ktoré je zatvorené prináša ovocie vtedy, keď ho otvoríme a čítame, ale na druhej strane, vždy ho potrebujeme čítať s modlitbou, ktorá dáva schopnosť vnímať Božiu reč. Je to nádej pre nás. Nikdy nám Božie slovo nedáva Pán ako prostriedok, ktorý môžeme obíjať niekomu o hlavu.
          Nečítame ho ako vedomostný zdroj do škriepok s druhými, ale ako Božiu reč ktorou sa Pán Boh prihovára konkrétne nám. Vtedy máme z textu veľký osoh, lebo ho nečítame ako knihu s nejakým dejom, ale ako živé, Božie slovo, ktoré je vždy aktuálne v konkrétnej situácii pre konkrétneho človeka. Vidíme to aj v dnešných čítaniach. Ninive sa obrátilo zo strachu pred trestom a robili pokánie – prestali hrešiť. Pokánie pred príchodom Pána Ježiša vždy znamenalo – snažiť sa zmeniť život, prestať hrešiť a tak sa vyhnúť Božiemu trestu. Ešte za čias Jána Krstiteľa prichádzali za ním ľudia a on každému hovoril čo má robiť. Hneď po ňom prichádza Pán Ježiš a hovorí: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“.
          Naplnil sa čas – To neznamená, že prišla doba v ktorej bude málo času. Čas patrí Pánu Bohu a dáva ho vždy dosť na to, čo od nás chce. Ak nám čas chýba, potrebujeme sa pýtať Pána, čo robiť, v čom ho nasledovať. Ktoré veci on od nás chce a ktoré nie.
          Kajajte sa – Novozákonné pokánie vidíme v povolaní apoštolov. Išli za Ježišom. To chce aj od nás – aby sme ho nasledovali a vtedy on začne robiť náš život dobrodružstvom.
Zachejovi povedal: Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ Ani slovo o tom, aký je zlý a hriešny. Podobne 5 x rozvedenej Samaritánke nevynadal. Ani ženu pristihnutú pri cudzoložstve nevykričal a neposlal ju na smrť. Aj márnotratný syn zažil prijatie, nie palicu Ale títo ľudia sami začali rozprávať, čo zmenia, lebo sa stretli s Božou milosťou a to ich viedlo k zmene. Základom obrátenia je prijať Pána s jeho milosťou do nášho života. Začať ho počúvať a nasledovať – prenášať do nášho života to, čo nám hovorí cez Sväté písmo. Nielen nerobiť zlo, ale nasledovať to, k čomu nás cez každé čítanie konkrétne vedie v tej etape našich dejín, ktorú práve prežívame.
          Ak by sme sa chceli len sami zbavovať hriechov a zlých vlastností, bola by to len krehká človečina. Ale ak dovolíme Pánovi pôsobiť cez jeho slovo v našom živote – tam zažívame jeho
moc a silu jeho milosti. S jedlom rastie chuť. Aj čítanie Božieho slova nám začne chutiť, keď ho otvoríme, čítame a zažívame silu jeho pôsobenia.
          Potom sa v našom živote ukazuje nádej z evanjelia = radostnej zvesti, ktorá je stále aktuálna a vychádza z nadprirodzenej Božej moci.

Dominik Jamrich, kaplán