Láska cesta k srdcu Boha a človeka

          Láska je dar Boha človeku. O nej dokážeme hovoriť, písať, ale i nájsť množstvo myšlienok, ktoré nás povzbudia. Podstatné je lásku úprimne a skutočne žiť. Náš Boh je Láska, Boh vzťahov a skutočný vzor. Do tohto daru je potrebné nasadiť naše srdce. Nasadím to svoje srdce pre druhého človeka. Vtedy môžem s pokojom v srdci povedať: ,,žijem pravú a skutočnú lásku vo svojom živote.“
          Božie slovo 30. nedele nás povzbudzuje k pravej a skutočnej láske. Nie je to obyčajná, ale tá ktorá ide k srdcu Boha i srdcu človeka. V refréne žalmu sú slová: ,,Milujem ťa, Pane, ty moja sila.“ Prvou cestou je: láska k Bohu. Odpovedzme si na otázky: Ako žijem vzťah s Bohom? Je to úprimný a živý vzťah? Mám Boha na prvom mieste vo svojom živote? Potom je tu druhá cesta: láska k blížnemu, druhému človeku. Odpovedzme si na otázky: Ako žijem svoje vzťahy? Sú pre mňa požehnaním, alebo krížom? Čo všetko dokážem urobiť dobre pre svojho blížneho, priateľa, blízkeho človeka? Je tu pozvanie aj pre nás: byť kresťanom znamená prinášať lásku, nasadiť svoje srdce pre Boha a blížnych. Láska otvára srdce, približuje k človeku, buduje vzťahy a prináša Božie požehnanie. Ježiš v Evanjeliu učí farizejov, saducejov a učiteľa zákona skutočnej a pravej láske. Má sa zriekať vlastného ega, sebectva. Ona nám pomáha vykoreniť všetko zlo, pýchu a dáva silu deliť sa, obetovať sa, darovať sa a ,,prikrývať“ blížnych dobrým príkladom a skutkami. Rastie vtedy, keď sa úprimne dáva a žije. Ježiš hovorí: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Tieto jeho slová boli vpísané do srdca každého z nás. Táto jeho výzva je stále platná, aktuálna.
           Každý z nás dobre poznáme prikázanie o láske. Stále máme v ňom nedostatky, zlyhávame a máme sa, čo ešte učiť. Dokonalé vzory lásky máme v Ježišovi a Panne Márii. Byť kresťanom, človekom lásky nie je jednorazová vec. Každý deň a nanovo sa jej učíme a žijeme ju. Je to cesta počas celého nášho života. Pápež Pius XII. raz povedal veľmi pekné a povzbudzujúce slová: „Budúcnosť patrí tým, ktorí milujú nie tým, ktorí nenávidia.“
          Buďme vytrvalí v šírení lásky, dobra, ľudskosti. Zanesme Kristovo svetlo, jeho vôňu do našich rodín, vzťahov, priateľstiev a stretnutí.  Žehnajme si navzájom a modlime sa navzájom za seba. Dvíhajme, budujme, postavme všetko na jednote nie na ničení, rúcaní a rozdeleniach či nejednote. Prosme o Ježišovu pomoc a darom lásky napĺňajme jeho prikázanie: „aby sme sa milovali navzájom…“          

Vladimír Bača, kaplán