Modlitby za duchovné povolania

Od 19.4. – 25.4.2021 je týždeň modlitieb za duchovné povolania. 
Radi by sme vám ponúkli spracované myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal. Každý deň počas tohto týždňa môžete tieto obrázky postupne zdieľať napr. na svojich internetových stránkach, Facebooku, …
Jeden obrázok je samostatná modlitba za duchovné povolania, ktorá vám – veríme – tiež môže poslúžiť. Veľmi vás prosíme o modlitby za nové duchovné povolania – isteže nie len počas tohto týždňa, ale osobitne v tento týždeň.  
 

Farský kostol: 
Pri relikviách sv. Jána Pavla II. sa budeme modliť litánie o 18.10.
Modlíme sa za rodiny a budúce duchovné povolania pre našu farnosť a súčasné povolania z našej farnosti.