Liturgia domácej Cirkvi na slávnosť Zjavenia Pána

Milí bratia a sestry!
Ponúkame texty na domácu liturgiu na slávnosť Zjavenia Pána – môžete ich používať aj mimo tohto sviatku.
Modlitba v rodine je dôležitá. A preto Vás povzbudzujeme, aby ste akoukoľvek – nie len touto formou rástli v modlitbe vo svojich rodinách.
Juraj Spuchľák