Na kolenách …

          Milí bratia a sestry,
          často sa hovorieva o tom, že niekto je na kolenách. Vyjadruje sa tým pád, krach alebo strata schopnosti pokračovať vo svojej životnej ceste. Byť na kolenách je v našom svete prejavom slabosti, ale opak je pravdou. Na kolená padáme v bezmocnosti, opúšťame svoje ego a pýchu. Prosíme Boha o pomoc a odovzdávame mu všetky svoje starosti. A práve v tejto chvíľke bezmocnosti môžeme dostať obrovský dar zhora, o nášho Pána. Tam, kde nestačíme svojimi vlastnými silami, prichádza pomoc od Boha. Iba úplne odovzdaní, môžeme prijať tento dar. Toto je skutočný príbeh skutočného Petra. Kedysi podľahol hracím automatom a skončil na ulici. Bez peňazí a strechy nad hlavou. Začal písať príbehy z ulice a vydal ich ako knihu. Pomohol mu vtedy priateľ a Peter si predajom vlastnej knihy zarobil peniaze na podnájom, vyhrabal sa z najhoršieho a napísal druhú knihu. Lenže prišiel COVID a sa už nedalo predávať tak, ako predtým. Všetko išlo dole vodou. Skúšal naozaj rôzne veci. Človek, keď je v ťažkých chvíľach, hľadá a skúša naozaj všeličo. Pred pár týždňami bol Peter úplne bezradný a zúfalý. Modlil sa k Bohu a hovoril mu, že už nemá silu a nevie ako ďalej žiť. Keď sa vrátil domov, urobil ešte posledný pokus predať svoju knižku na sociálnej sieti. A potom sa to stalo – začali sa sypať objednávky. Jedna za druhou. Desať, dvadsať, sto, dvesto, tristo. Peter nechápal, čo všetko sa začne diať, keď človek padne na kolená a nebeské sily začnú pôsobiť. Padnúť na kolená nie je hanba. Ani bezmocnosť a plač. Oveľa horšie je pyšne stáť na vlastných nohách a počúvať iba vlastné ego. A to platí nielen pre zúfalých a bezmocných. Platí zo pre nás všetkých – aj tých, čo stále majú pocit, že to oni vedia aj inak. Inovácia človeka, rodiny i krajiny začína s pokorou na kolenách. A možno práve preto, že toľko túžime byť lepší, že toľko snívame o lepšej krajine, lepšej rodine, … a toľko o tom vieme rozprávať – práve preto by sme mohli byť na kolenách viac a nie menej… Jedno z konkrétnych pozvaní pre nás všetkých je Slovensko na kolenách – iniciatíva, ktorá naozaj mení Slovensko. Ak o nej chcete vedieť viac, skúste slovenskonakolenach.sk

Branislav Kožuch, kaplán