Naplnil sa čas!

Milí bratia a sestry,
          dnes začíname prvú pôstnu nedeľu tým, že si sprítomňujeme pokúšanie nášho Pána na púšti. Evanjelista Marek píše o tejto udalosti pomerne skromne, ale dostatočne na to, aby nám vložil do srdca semienko viery, nádeje a lásky. Každá časť Evanjelia nás má viesť k premene srdca, kde nás Spasiteľ osloví svojou láskou, ale zároveň nás konfrontuje s našou osobnou i spoločenskou realitou, naším životom, v ktorom sme častokrát ľahostajní a plní kompromisov s drobnými i väčšími hriechmi. 
          Marek spája udalosť pokušenia bezprostredne po Ježišovom krste, tým nám dáva znať: krst a pokušenie spolu súvisia, inak povedané očistenie ako také a pokušenie sú vzájomne prepojené. Očistenie či už na osobnej či spoločenskej úrovni. V krste Ježiš spoznáva svoju identitu a poslanie: „Ty si môj milovaný v Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Ježiš bol v tejto oblasti častokrát pokúšaný: „Ak si Boží syn“ sprav to a to… Pokušenie overuje, resp. skúša každého, či ozaj verí. Ježiš dokončieva pokušenie, ktoré mal Izrael na púšti: vytvoriť si vlastného bôžika. To je postoj ľudu, ktorý viac nedôveruje Bohu, ale svojej modle, ktorú si vytvoril. Predstava, že život nájdeme vo vlastnom zabezpečení sa, vo vlastnom diele.
          Marek ďalej opisuje ani nie tak o aké pokušenie išlo, ale dáva dôraz na dĺžku pokušenia: štyridsať dní. Číslo štyridsať je symbolickým biblickým číslom a dáva do popredia význam kontinuity a nepretržitosti. Takto ponúka znamenie: celý Ježišov život je pokušením. Postupne Ježiš prechádza do verejného účinkovania so slovami: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15). Ide o priaznivý čas, ktorý Boh ponúka človeku, aby sa obrátil a veril Evanjeliu. Obrátiť sa znamená veriť Evanjeliu. V skratke povedané: nasledovať Ježiša, stať sa jeho učeníkmi uprostred sveta, nie vo svojej obývačke, a pomáhať ľuďom, aby sa neutopili (byť rybármi ľudí).
       Priatelia, v túto nedeľu sa môžeme aj my zamyslieť:
– v čom som pokúšaný najviac a už tak dlho?
– kde som si vyrobil modlu namiesto toho, aby som veril Bohu?
– ktorá časť Evanjelia ma najviac oslovuje a ako ju praktizujem?
– a naopak, s ktorou časťou Evanjelia mám problém a neviem/nechcem ju praktizovať?
– ako ja osobne pomáham ľuďom, aby žili v krajšom, spravodlivejšom, milosrdnejšom svete?
Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu a skutočné obrátenie sa.

PETER VNUČÁK, OFM