Naše dozrievanie

          Bratia a sestry, 
          v tomto veľkonočnom období, ktoré práve prežívame počúvame o tom, ako apoštoli odvážne vyznávali vieru v Ježiša Krista. Vieme, že táto odvaha v ich živote nebola stále, ale že aj oni na svojej ceste za Kristom museli dozrieť. Veľmi dobrým príkladom toho je apoštol Peter. Skôr, ako Pán Ježiš zveril Petrovi do jeho rúk riadenie  Cirkvi, Peter musel prejsť dlhou a ťažkou školou. Tri roky chodil Peter ako učeník s Pánom Ježišom. Bol svedkom Ježišových slov a zázrakov. Ježiš ho nazval skalou, na ktorej vystaví svoju Cirkev. To všetko malo zrejme vplyv na to, že Peter sa začal preceňovať. 
          Keď pri Poslednej večeri Ježiš rozprával o zrade učeníkov, Peter sebaisto vyhlásil: „Aj keby všetci odpadli, ja nie“ .Vtedy Pán Ježiš konkretizoval: Peter, ty ma „tri razy zaprieš“. Ale Peter opäť suverénne opakoval: „Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa“ 
          Všetci dobre poznáme záver tohto príbehu. Niekoľko hodín po tomto jeho  vyznaní, Peter tri krát zrádza. No tento pád ho nepoložil na zem, neodpadol od viery a od nasledovania Krista ale toto „zlyhanie“ Petrovi pomohlo. Jeho vstávanie je poznačené slzami pokánia. Peter je po svojom páde pravdivejším, lebo je pokornejší. Vidí, že nestačí len jeho dobrá vôľa a ochota, ale že je potrebná aj Božia pomoc, aby sme vytrvali v dobrom až do konca. Možno až vtedy Peter pochopil Ježišove slová: „bezo mňa nemôžete nič urobiť“ .
          Bratia a sestry, Peter zradil, ale za svoj hriech robil pokánie a to ho upevnilo v tom, aby viac miloval. Preto mu jeho pád pomohol. Urobil ho pravdivejším, pokornejším a oddanejším Bohu. 
V prvom čítaní dnešnej tretej veľkonočnej nedele budeme počuť, ako si Peter smelo počínal pred veľradou. Pred tou veľradou, ktorá odsúdila na smrť Ježiša a mohla aj jeho. Keď ho veľkňaz prísne napomínal, aby on a ostatní apoštoli viac nehovorili o Ježišovi, Peter a apoštoli odvážne a priamo povedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí“ Toto je veľká výzva pre nás všetkých a zvlášť v dnešnej dobe, ktorá sa naoko zdá, že Boha nepotrebuje. Boha treba viac počúvať ako ľudí.
          Milí bratia a sestry, prosme Pána, aby sme mu zostali verní v každej situácií, ale ak padneme, nech nás naše pády a zlyhania nezlomia a nepoložia na zem, ale nech nás opäť postavia na nohy a nech nás viac pripútajú k Bohu.

Martin Tešla, kaplán