Návšteva pápeža Františka na Slovensku – registrácia

 
Na tomto linku sa môžete registrovať od dnes, ktorí  sa chcete zúčastniť návštevy svätého otca Františka na Slovensku v jednotlivých mestách.
Farnosť svätého Martina Trstená má pripravené dva autobusy do Šaštína a jeden do Košíc. Na ostatné podujatie je potrebné mať vlastnú dopravu.
Prajeme Vám požehnaný čas!
Juraj Spuchľák, farár – dekan