Neboj sa vykročiť s Ježišom

          Začnem peknou a povzbudzujúcou myšlienkou: ,,Ak chceš kráčať po vode musíš vystúpiť z lode.“ Máte strach? Pochybnosti? Máte problémy? Určite áno a nie je ich málo. Náš život sprevádzajú: osobné problémy, rodinné, vzťahové a mnohé iné. Spomínam, keď prišli za mnou ľudia a povedali mi: „Nemám chuť žiť, stratil som zmysel života, rozpadá sa mi rodina, čaká ma operácia a iné“.

          Celý svet je zmietaný rôznymi  „búrkami“ života. To sa potom prenáša do našich rodín, vzťahov a priateľstiev. To, čo nám dáva istotu, pomocnú ruku je Ježišova pomoc. Je to Ježiš, ktorý sa skláňa k človeku, posilňuje nás a máme v našej blízkosti toho najlepšieho Priateľa. S ním sa nemáme čoho báť. Už treba len uveriť týmto slovám a žiť ich. Spoliehajme sa nie na seba, ale na jeho každodennú pomoc.
          Božie slovo 19. nedele nás povzbudzuje nebáť sa vykročiť do všetkého, čo prežívame s Ježišom. Udalosť sa odohráva na mori. Ježiš kráča po mori smerom k svojím učeníkom. Kľúčovými slovami v dnešnom Evanjeliu sú: strach, pochybnosti, dôvera a nebojte sa.
           Apoštol Peter je krásnym obrazom dnešného človeka, každého z nás. Napriek strachu, pochybnostiam, problémom vykročí k Ježišovi a kráča po mori. Uvedomuje si svoje slabosti, limity a nedokonalosti. Najprv však povie Ježišovi: ,,Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ Ježiš ho pozýva: ,,Poď.“
          Na Svetových dňoch mládeže v Lisabone pri poslednej svätej omši pápež František mladých povzbudil troma slovami, ktoré majú aplikovať do života. Tieto slová sú: žiariť, počúvať a nebáť sa. Každý človek potrebuje vo svojom živote svetlo. Prežívame v ňom veľmi veľa tmy. Svetlo, to je naša nádej. Je ním Ježiš. On je svetlo, ktoré nezhasína a stále žiari. Toto pochopil aj Peter, keď vykročil z loďky a išiel k Ježišovi. Počul hlas Ježiša a vykročil. Ostatní učeníci sedeli v loďke a všetko sledovali. Zlom nastáva, keď Peter vidí silný vietor, naľaká sa, začne sa topiť a vykríkne: ,,Pane, zachráň ma!“
          V našom živote aj my kričíme k Ježišovi: ,,Bože, kde si? Prečo práve ja? Už nevládzem a nezvládam tieto skúšky, situácie, problémy. Ježiš je tu, vystiera k nám svoju ruku. Chyťme sa jej.
          Nebojme sa vykročiť v dôvere k Ježišovi, spoliehajme sa na neho. Každodenný život a naše slabosti nás často podnecujú, aby sme poprosili Pána nielen o pomoc, ale aby bol súčasťou našich životov, zápasov a skúšok života. Toto uvažovanie zakončím myšlienkou pápeža Františka: ,,Mať vieru znamená mať uprostred búrky srdce upriamené na Pána, na jeho lásku, na jeho otcovskú nehu.“
Vladimír Bača, kaplán