Nový školský rok onedlho začína, začnime aj my školu lásky – Ježišovej! …

Milí bratia a sestry,
          Matka Tereza je pre mňa vzorom starostlivosti o chudobných. No zabúdame na to, že je predovšetkým vzorom byť obrazom Ježiša medzi ostatnými, ktorí potrebujú. A toto je aj naša úloha – to bola jej svätosť. K tomuto sme aj my povolaní. Veľmi nám v tom môže poslúžiť aj kniha, z ktorej čerpám myšlienky na to, aby som sa spolu s vami zamyslel nad podmienkami, ktoré musíme splniť, aby sme mohli v Ježišovom mene a spolu s ním pomáhať ostatným – nielen dávkou, ale s Božou milosťou.

Jej slová sú …
          Vidieť potreby tých, ku ktorým sme poslaní. A to všetko preto, že ich miloval … Ježiš nekázal ihneď, najprv sa nad zástupmi zľutoval a nakŕmil ich. Urobil zázrak. Požehnal chlieb a nasýtil päťtisíc ľudí, a to všetko preto, že ich miloval. Prišlo mu ich ľúto. Hlad im videl priamo na tvárach a nakŕmil ich. Až potom ich učil.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha …
          Dnes chcú ľudia viac, než kedykoľvek predtým zažiť lásku cez naše skromné skutky lásky. Dnes je nevýslovne potrebné, aby sme milovali Ježiša, aby sme ho nasýtili v chudobných a opustených. Akýže čistý a nezakalený musí byť náš zrak i srdce, aby sme ho spoznali v chudobných! Akéže čisté musíme mať ruky, aby sme sa vedeli láskyplne a súcitne dotknúť Ježiša v chudobných! Aké len čisté musia byť naše slová, aby sme oslovili hladných a priniesli im dobrú novinu!

Láska musí bolieť …
          Nezabúdajte, ja nežiadam o peniaze! Ide mi o to, aby ste sa obetovali. Chcem, aby ste sa vzdali niečoho, čo je vášmu srdcu blízke, niečo, čo ste si chceli ponechať. Jedného dňa nás navštívila istá veľmi chudobná pani. Vraví: „Matka, chcela by som pomáhať, ale som veľmi chudobná. Dennodenne chodím z domu do domu a periem ľuďom šaty. Potrebujem z niečoho nachovať deti, ale veľmi rada by som pomáhala. Prosím vás, nemohla by som k vám chodiť každú sobotu aspoň na polhodinku a oprať vašim deťom šaty?!“ Táto žena mi dala oveľa viac, než to, čo si človek kúpi za tisíc rupií, pretože sa mi odovzdala celým srdcom.

Tu a teraz pomáhajme …
          Spoločne môžeme pre Boha urobiť niečo krásne. Lásku treba tu a teraz, programy majú význam pre budúcnosť. Aj my sme tu dnes, teraz a zajtra sa uvidí, čo sa dá robiť. Keď je niekto smädný, má smäd tu a teraz, ak je hladný, je hladný tu a teraz. Ak ich dnes nenachováme, zajtra ich nebude, takže človek by sa mal zaujímať o to, čo môže pre druhých urobiť hneď, dnes, tu a teraz.
(Zdroj: Matka Tereza Kolodiejchuk, B.: Cestami milosrdenstva. Srdcom ľúbiť, rukami slúžiť. Trnava, SSV 2020, s. 27 n).

          Ďakujem vám všetkým, ktorí sa namáhate, aby ste pomáhali iným, aj keď to sami máte ťažké. Ďakujem vám za dobrý príklad Ježišovej lásky a prítomnosti. Nech vás požehnáva sám Pán Ježiš Kristus!

Juraj Spuchľák, dekan – farár