O čom diskutovať dnes s mladými?

Milí bratia a sestry,
          po dlhšom čase ako aj pre predĺženie núdzového stavu, vďaka ústretovosti a ochote mnohých ľudí, prichádzam s nápadom pokračovať vo vydávaní nášho infolistu tak, aby sa dostal najmä tým, ktorí nemajú k dispozícii internet alebo sociálne siete. Tento infolist chcem adresovať aj tým, ktorí tieto technológie majú.  Je veľmi osožné, aby sme si prezreli oznamy aj v tlačenej podobe a aby sme si ich mohli v pokoji prečítať a znova prehliadnuť. Tak si ich iste lepšie zapamätáme.
           Dnes sa chcem venovať práve možnosti, ktorú máme vďaka tejto dobe a ktorú prežívame spoločne trávením chvíľa v domácnostiach, teda  možnosť hovoriť s mladými ľuďmi. Šéfredaktor časopisu Rozmer vo svojom poslednom úvodníku – Boris Rakovský – hovorí: „Napriek tomu, že sa chválime novými technológiami a veda značne pokročila, o to väčšmi sa medzi ľuďmi lavínovite šíria rozmanité povery a mnohí z nás sú unášaní vlnami iracionálneho ezoterického zmýšľania. Zdravý „sedliacky” rozum sa dnes nejako nenosí, vyšiel z módy …“  
          Mladí ľudia hľadajú: pravdu, lásku, zmysel. Často sa búria, ale pritom túžia byť akceptovaní a milovaní. Vedia to, pochopiteľne, aj rozliční „náborári“ siekt, a preto je také dôležité, aby im, obzvlášť v tomto ich zraniteľnom a nestálom životnom období, nenaleteli. Lenže zhovárame sa vôbec s mládežou o týchto veciach? Alebo tomu, ako je to bežné, aj pri mnohých iných veciach nechávame „voľný priebeh”? A ak predsa, akých chýb by sme sa mali v takýchto diskusiách vyvarovať, aby sa naše rady neminuli účinkom?
          Predovšetkým by sme sa mali vyvarovať nadradenosti, odovzdávania pocitu, že máme vo všetkom pravdu. Na druhej strane naša viera sa musí opierať o naše silné presvedčenie, že je správne ísť za Kristom a že v Cirkvi nájdeme pravé učenie. Zároveň aj v Katechizme dokážeme objaviť odpovede na základné otázky našej viery, teda také odpovede, ktoré nám ukážu smer – čo je tajomstvo a čo je osvetlené. Napríklad v utrpení môžeme nájsť cestu ku svetlu ducha, ktoré nám ho pomôže uniesť. Ale odpoveď na to: prečo je vo svete utrpenie, nenájdeme v našom živote. To je našim očiam skryté. Teda mali by sme vedieť, a odovzdať to iným aj mladým, čo je pre nás tajomstvo a čo je pre nás jasné. 

Prajem Vám veľa sily a svetla Ducha Svätého pri vyznávaním našej viery.

Juraj Spuchľák, dekan – farár