OD KRÍZY A PREHRY K VÍŤAZSTVU S JEŽIŠOM

          Známy spisovateľ Bruno Ferero v jednom svojom poučnom príbehu hovorí o učiteľovi, ktorý sa opýtal najmenších žiakov: Čo potrebuje človek, aby bol šťastný? Detí povedali rôzne odpovede: jedlo, peniaze, život bez bolesti. Učiteľ dodal: prácu a Božie požehnanie. Zabudli sme ešte niečo? Malé dievčatko povedalo: zabudli sme na človeka.
          Potrebujeme človeka? Potrebujeme sa o niekoho oprieť, alebo povzbudiť? Všetci sa navzájom potrebujeme. Každý človek ma veľkú hodnotu, dôstojnosť a zaslúži si úctu. Boli sme stvorení z lásky a pre lásku. Samozrejme niet človeka, ktorý by nemal v živote zápasy, boje či ťažkostí. Všetci ich máme. Napriek krízam, prehrám máme cestu, ktorá nás privedie k víťazstvu. Je to cesta s Ježišom.  
          Božie slovo 4. nedele obdobia cez rok nás učí ako máme zvíťaziť nad hriechom. Ježiš uzdravuje človeka posadnutého nečistým duchom. Povzbudzuje nás uvedomiť si, že on je na našej strane. Je nám na blízku, keď ho potrebujeme. Človek má v Ježišových očiach dôležité miesto a hodnotu. On je vždy pripravený preukázať svoju lásku, blízkosť a pomoc každému z nás. On je ten, ktorý nás prišiel oslobodiť od diabla a hriechu. Chce, aby sme žili v slobode Božích detí.
          Skúsenosť so zlom, hriechom, pokušeniami máme všetci. V skúškach života a zápase s hriechom sme niekedy zvíťazili, ale i okúsili trpkú prehru. Napriek mnohým zlyhaniam, vlastnej hriešnosti máme záchranu v Božom objatí, láske, milosrdenstve a odpustení. Uvedomme si, že Ježiš má moc nás uzdraviť, pozdvihnúť z našich bied a zlyhaní. Neunaví sa nám odpúšťať. Dôležité je, aby sme pracovali na sebe, vždy! Ocení každú našu snahu. Snažme sa meniť náš život, postoje, skutky a byť mu podobný vo všetkom. Prvou podmienkou je, aby sme ,,počúvali jeho hlas a nezatvrdzovali si srdcia.“ Nie všetky hlasy sú od Ježiša. Sú hlasy, ktoré nás vedú k Ježišovi, iné nás odvádzajú od neho a vedú k nešťastiu. Najväčším zlodejom radosti, ľudského šťastia je hriech. On ničí naše priateľstvo s Ježišom. Nedajme sa spútať diablovmu plánu, návnadám a nástrahám. Zostaňme verní Ježišovi.
          Katechizmus katolíckej cirkvi v bode 1850 píše: ,,Hriech je urážka Boha. Stáva sa proti láske Boha k nám a odvracia od neho naše srdce.“     
           Ponúkam pre nás všetkých niekoľko výziev: vernosť Ježišovi a Cirkvi, Božie prikázania, pravdy viery a pravdy Evanjelia, osobná a vytrvalá modlitba, Eucharistia, pravidelná sviatosť zmierenia, modlitba posvätného ruženca, úcta k Panne Márii, láska, radosť, pokoj, služba preukázaná naším blížnym. Zakončím myšlienkou svätého Augustína: ,,Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe Bože.“  

Vladimír Bača, kaplán