Odpusť nám vojnu, Pane.

Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, buď milosrdný nám hriešnikom.
Pane Ježišu, narodený pod kyjevskými bombami, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, ktorý si zomrel v náručí matky v bunkri v Charkove, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, ktorý si ako dvadsaťročný odvelený na front, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, ktorý ešte stále vidíš ozbrojené ruky v tieni svojho kríža, zmiluj sa nad nami!

Odpusť nám, Pane. Odpusť nám, ak neuspokojac sa s klincami, ktorými sme prebodli tvoju ruku, naďalej uhášame svoj smäd krvou zabitých, rozrážaných zbraňami.
Odpusť nám, ak sa tieto ruky, ktoré si stvoril na to, aby chránili, stali nástrojmi smrti.
Odpusť nám, Pane, ak pokračujeme v zabíjaní nášho brata, odpusť nám, ak aj naďalej ako Kain dvíhame kamene z nášho poľa, aby sme zabili Ábela.
Odpusť nám, ak si naďalej ospravedlňujeme našu krutosť únavou, ak svojou bolesťou legitimizujeme krutosť našich činov.
Odpusť nám vojnu, Pane. Odpusť nám vojnu, Pane.

Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, úpenlivo ťa prosíme! Zastav Kainovu ruku!
Osvieť naše svedomie, nie naša vôľa nech sa stane, neponechaj nás napospas našim činom!
Zastav nás, Pane, zastav nás! A keď zastavíš Kainovu ruku, ujmi sa aj jeho. Je to náš brat. Ó Pane, zabrzdi násilie! Zastav nás, Pane!
Amen.
 

(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu )
Modlitbu zostavil neapolský arcibiskup Mons. Domenico Battaglia