Odpustenie ako cesta k uzdraveniu

          Zamyslenie nad Božím slovom by som začal úsmevnou skúsenosťou, ktorú som mal z jednej detskej svätej omše. Pýtal som sa detí: Čo je odpustenie? Prečo je dôležité odpustiť? Malý chlapec dvihol ruku a povedal: ,,Keď neodpustíme budeme mať vrásky na čele.“ V kostole nastal smiech. Chlapec však povedal veľkú pravdu. Odpovedzme si: Čo prežívaš vo svojom srdci, keď je v ňom neodpustenie a chyba ti láska? Máš radosť? Je tvoja tvár usmievavá, radostná? Určite nie! Pamätajme, že neodpustenie, hnev, hriech, ľudská zloba a všetko zlo, ktoré si nosíš v srdci, spôsobuje škodu tvojej duši. Človek, ktorý neodpustí, toho diabol zničí. Ako sa chceme raz postaviť pred Boha? Chceme sa postaviť ako hnevníci, neprajníci, alebo tí, ktorí robia zle, alebo spôsobujú rozdelenie? My kresťania máme stávať mosty lásky nie múry rozdelenia! Všetci sme svedkami zla, nelásky, neodpustenia zvlášť v našich rodinách, medziľudských vzťahoch, priateľstvách i na pracoviskách, všade tam, kde sa stretávame s ľuďmi.
          Božie slovo 24. nedele je pozvaním vykoreniť z našich sŕdc všetko to, čo nás vzďaľuje od Boha a blížneho. Prvé čítanie a Evanjelium nám dávajú odpoveď a povzbudenie. ,,Hnev a nenávisť obidvoje je odporné, len hriešnik sa ich pridŕža.“ ,,Odpusť krivdu svojmu blížnemu; potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy.“ ,,Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha?“ (kniha Sirachovho syna). V Evanjeliu sa pýta Peter Ježiša: ,,Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší?“ (Mt 18, 21).
          Odpustenie je kľúčom k uzdraveniu našej lásky k Bohu i druhému človeku. Každý deň sa modlime modlitbu Pána (Otče náš) a v nej slová: ,,A odpusť nám naše viny…“ Ježiš, keď ho ukrižovali povedal: ,,Otče odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Pre mňa najkrajším príkladom a svedectvom lásky a odpustenia bol svätý Ján Pavol II., ktorý prišiel za svojím atentátnikom Ali Agčom až do väzenia, aby mu odpustil. Koľkí z nás vyslovia slová: ,,neodpustím“ ,,s týmto človekom nechcem mať nič“ ,,nenávidím ťa“ a mnohé iné. Prečo je odpustenie také ťažké? Môže byť najťažším bremenom, ktorému mnohí z nás čelia v priebehu celého svojho života. Nik z nás nie je bez hriechu, odpustenie je jednoducho neodmysliteľné, ak chceme v tomto živote milovať a byť milovaní. Túto úvahu zakončím myšlienkou pápeža Františka: ,,Odpustenie je podmienkou na vstup do neba.“
Vladimír Bača, kaplán