Ohlášky 17.04.2022

Gustáv Jambor, syn Gustáva a Oľgy, rodenej Pánikovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej a
Jana Bakan, dcéra Juraja a Jany, rodenej Dudášovej, narodená v Lučenci, bývajúca v Bratislave – Rači.
ohlasujú sa prvý raz 03.04.2022
 ohlasujú sa druhý raz 10.04.2022
ohlasujú sa tretí raz 17.04.2022

Denis Mitana, syn Romana  Oľgy, rodenej Trstenskej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej a
Katarína Smiešna, dcéra Pavla a Kataríny, rodenej Slivovej, narodená Trstenej, bývajúca v Trstenej;
ohlasujú sa prvý raz 10.04.22
ohlasujú sa druhý raz 17.04.22
ohlasujú sa tretí raz 24.04.22

Zábiedovo – OHLÁŠKY

Marek Cyrul, syn Jána a Jany, rodenej Šimaľovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Suchej Hore, a
Barbora Kovaľová, dcéra Jozefa a Albíny, rodenej Hubjakovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Zábiedove;
ohlasujú sa prvý raz 03.04.22
ohlasujú sa druhý raz 10.04.22
ohlasujú sa tretí raz 17.04.22