Ohlášky 31.10.2021

Erik Ozgyin, syn Gabriela a Renáty, rodenej Kollárovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej, a

Jana Medvecká, dcéra Viktora a Anny, rodenej Kučerovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej;

ohlasujú sa druhý raz.