Oko za oko a zub za zub

          Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub! No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď 
 na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“
          „Neodporujte zlému!“ Niekedy sa nám tomuto príkazu ťažko rozumie. Zlu máme odporovať a chrániť pred ním seba aj druhých, ale nemáme odporovať zlému človeku. Bojovať proti zlu, nie len proti zlým ľuďom. Pán Ježiš ukázal spôsob. Priniesol nové prikázanie lásky. To je jediný spôsob, ako premôcť zlo. Kríž Pána Ježiša premohol zlo.
          V tomto boji proti zlu je Pán víťazom. Jeho obeta lásky na kríži je cestou k záchrane. Pán miluje hriešnika a nenávidí hriech. Nám sa často stáva, že s hriechom a krivdou znenávidíme aj človeka, ktorý ten hriech pácha a tým aj my máme hriech. Preto povedal bezo mňa nemôžete nič urobiť. Znášať na sebe hriechy druhých, modliť sa za tých, ktorí robia zlo, vyprosovať im požehnanie, to sa dá len z moci Ducha Svätého. Láska k nepriateľom je prikázanie, ale aj jasný ukazovateľ slobody ducha. Lebo nad zlom sa nedá ináč zvíťaziť, len zápasom o spásu tých, ktorí to zlo robia. To je Božia túžba a Boží spôsob, ku ktorému nás Pán Ježiš pozýva. Ak nás v dnešnom evanjeliu pozýva k dokonalosti, tak to je dokonalosť v čerpaní milostí a spolupracovaním s nimi. To prikázanie nás má viesť k väčšej dôvere v Pána Boha, nie k nenávisti ku každému, kto má nejakú chybu. Nech moc Božej lásky zvíťazí nad každou ľudskou zlobou.
Dominik Jamrich, kaplán