Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.

          Pána Ježiša mučili a on sa modlil. Len preto, že nazval Pána Boha svojho Otca Otcom, ho odsúdili na smrť. A on sa aj tak modlil k svojmu Otcovi za svojich mučiteľov a katov. Ale to sa Pán modlil aj za nás. Pán na kríž zobral všetky hriechy všetkých ľudí aj tie naše. Aj naša najčastejšia príčina hriechu býva nevedomosť. Keby sme vedeli, aké strašné zlo je hriech, vyhýbali by sme sa mu z diaľky. Spasení sme preto, lebo Pán Ježiš s nekonečnými zásluhami svojou obetou z lásky k nám vydobyl pre nás odpustenie.
          Nebudeme spasení len za to, že sme dobrí ľudia. Ani za naše zásluhy, ale za prijatie vykúpenia. Zato, že prijímame Pána a jeho obetu, bez ktorej by zostalo nebo zatvorené. Pán svoju neobmedzenú lásku ukázal na kríži veľmi hmatateľne cez zachránenie kajúceho lotra pre večný život v radosti. Pánov jediný pohľad premenil postoj jeho srdca a zväčšil lásku v srdci hriešnika, ktorý bol schopný mať súcit s iným človekom. To bol hriešnik, ktorý uznal Pána za Božieho Syna a v ten deň bol v raji. Druhý lotor ho odmietol a vysmial.
          Každý má spásu na dosah ruky a rozhodnutie je na nás. Biblicky súdiť, znamená oslobodiť. Takže Boží súd znamená Božie oslobodenie. Pán nám nedal milosť narodiť sa na zemi na to, aby nás potom mohol trestať za všetko zlo, ktoré urobíme. Z veľkej lásky sa obetoval, aby nás zachránil.
          Nech nám záver pôstu aj tieto Veľkonočné sviatky pomôžu viac poznať Pána, viac mu dôverovať , milovať ho a vyhýbať sa všetkému zlu, ktoré nám vo svojej zúrivosti predkladá Boží nepriateľ, aby ohrozil našu spásu.
Dominik Jamrich