Oznam – návšteva misionára z Tanzánie

V nedeľu 18.08.2019 pri svätých omšiach vo farskom kostole svätého Martina v Trstenej bude Peter Majerník, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý pôsobí v Tanzánii hovoriť o svojej misijnej práci. Bude to pri svätých omšiach o 8:30 10:30.
Po informáciách a príhovore misionára budete môcť podporiť jeho účinnosť a ohlasovanie Evanjelia v tejto africkej krajine. 
Pán Boh zaplať!