Oznam o diecéznej škole viery vo štvrtok

Vo štvrtok 15.10. sa malo konať druhé stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: „Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“. Samozrejme, v dôsledku mimoriadnych prísnych opatrení sa vaše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou budete môcť ponúknuť veriacim prostredníctvom vašich farských webových stránok, resp. našej diecéznej stránky. Od autora prednášky (ThLic. František Fudaly, PhD.)

Odkaz na stránku s prednáškou: http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=264&sub=267.