Oznam o misijnej nedeli

Farský oznam na Misijnú nedeľu 2020: 

„Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misií cez e- zbierku cez internetovú stránku http://www.misijnediela.sk/podpora/. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!”

Na tejto stránke nájdete internetový časopis v pdf formáte, ktorý sa pripravuje už 5 rokov a k tejto nedeli vyjde už 33. číslo, ďalej informácie o misionároch zo Slovenska, ktorí pôsobili  a pôsobia v Bolívii (konkrétne z našej diecézy tam je Janko Piatak, ale aj verbista Ondrej Pešta), na stránke je tiež niekoľko videí.

Táto misia Slovákov vo svete je veľmi dobre a podrobne – informačne aj fotograficky – zachytená, čo sa darí aj vďaka časopisu Misie v Bolívii.

Tu je spomínaný link: www.misievbolivii.sk.