Oznam pre deň 02.11.2021 o vysluhovaní svätého prijímania na spomienku na Všetkých verných zosnulých

Trstená:
Dňa 02.11.2021 budú sväté omše ako v nedeľu s predpísanými úmyslami – Svätého Otca a za duše v očistci. Pre zachovanie súčasných opatrení a umožnenie získania odpustkov a najmä možnosť zjednotiť sa s Pánom v Eucharistii budeme vysluhovať Sväté prijímanie:
V Trstenej 02.11.2021 od 16.00 do 16.30 – po stretnutí s birmovancami.
 
Zábiedovo:
Dňa 02.11.2021 budú sväté omše ako v nedeľu s predpísanými úmyslami – Svätého Otca a za duše v očistci. Pre zachovanie súčasných opatrení a umožnenie získania odpustkov a najmä možnosť zjednotiť sa s Pánom v Eucharistii budeme vysluhovať Sväté prijímanie:
V Zábiedove 02.11.2021 na Dolnom cintoríne od 16.30 do 17.00 – po skončení pobožnosti za duše v očistci a požehnaní pomníka Nenarodeným deťom.