Oznam pre farnosť Trstená

Oznam pre farnosť v Trstenej o súkromnom vysluhovaní svätých omší vo farnosti Trstená.

Vzhľadom na okolnosti spojené s vyhlásením predsedu vlády a stanoviskom Konferencie biskupov Slovenska týmto oznamujem, že dňom 10.03.2020 a časom tohto vyhlásenia nebudú vo farnosti Trstená verejné sväté omše, ktoré sú vyhlásené v kostole sv. Martina a v kostole sv. Juraja v Trstenej.

Pohreby budú s recitovanou svätou omšou s účasťou blízkych príbuzných zosnulého. Ostatné liturgické obrady ako krsty a vysluhovanie sviatosti zmierenia na požiadanie ostávajú v platnosti a budeme ich vysluhovať.

Prosím, aby ste navštevovali Pána v Bohostánku v našom chráme počas dňa a modlili sa za pokoj a silu pre všetkých, najmä chorých a starších bratov a sestry. Vo štvrtok bude vyložená Sviatosť Oltárna od 06.45 do 18.00.

V ostatné dni vrátane nedele bude kostol sv. Martina otvorený od 08.00 do 19.30.

Úmysly na sväté omše budeme slúžiť priebežne súkromne tak, ako sme ich vyhlásili. Po ukončení tohto obmedzenia budeme komunikovať ohľadom zápisu úmyslov na sväté omše v mesiacoch máj a jún.

Povzbudzujem Vás, aby ste sledovali priame prenosy svätých omší v katolíckom Rádiu LUMEN a TV LUX. Najmä v nedeľu. Homílie zverejníme na internetovej stránke našej farnosti obaja s pánom kaplánom a podľa možností aj od otcov františkánov.

Trstená 10.03.2020 

Pán Boh zaplať!
Juraj Spuchľák, farár – dekan