Centrum pre duchovné povolania ERA pre ČR a SR

Duchovno – formačné pobyty v Taliansku:

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Desenzane del Garda v Taliansku po 15. januári 2015, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia svojho života je tou správnou. Kongregácia otcov rogacionistov sa venuje mladých mužov od 18 rokov, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolanie, či už kňazské alebo rehoľné, no nie sú rozhodnutí. Náklady na tento pobyt sú hradené zo strany otcov rogacionistov. Za pomoci kňazov (aj slovenských ) sa budeš môcť predovšetkým ty sám rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Znalosť cudzích jazykov je vítaná, nie však povinná.Zašli svoj životopis, kontakt (e-mail, tel.) a následne Ťa pozveme na osobné stretnutie : Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo konkatedralapo@gmail.com, kontakt tel. : 0911 487 341

Farský zájazd do Paríža

Pozývame na farskú púť do Paríža a okolitých zámkov v termíne 19. 9. – 26. 9. Presný program si môžete pozrieť v tomto odkaze, prihlásiť sa môžete na fare po sv. omšiach aj s peniazmi.

Referendum o ochrane rodiny

Milovaní bratia a sestry,

v sobotu, 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. V piatok, 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás vyzval aj náš diecézny biskup na Zelený štvrtok v katedrále. Dnes, na Nedeľu Božieho milosrdenstva, keď sú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začíname zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť hneď tu, v kostole.

Drahí bratia a sestry, svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou – a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií – sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva a rodiny a najmä aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.

Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

Bližšie informácie na www.alianciazarodinu.sk