Milujúca náruč

                                                     

 

     

 

 Ďalšie termíny:
20. – 23.marec 2020          
29. – 31. máj 2020

SVÄTÁ ZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program púte:

1.deň/ned.: v poobedňajších hodinách stretnutie v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema.

2.deň/pon.:  Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, presun do Jeruzalema– Západný múr /múr nárekov/, hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.

3.deň/ut.: Presun do Haify, cestou zastávka – Muchraka alebo Keren Karmel,  na juhovýchodnom vrchole Hory Karmel, pripomína miesto boja medzi prorokom Eliášom a Baalovými a Aštertinými prorokmi. Je tu kostol sv. Eliáša, ktorý je spravovaný karmelitánskym rádom.  Z vyhliadkovej terasy je krásny výhľad na Izrael. Hora Karmel, Eliášova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej – Stella Maris, potok Siah: Karmelitáni postavili v roku 1200 ich prvý kostol (st. Brocardus) v oblasti potoka Siah, nachádzajúceho sa na západnom krídle Hory Carmel. Je otvorený pre verejnosť. Cestou do Galilei zastávka v meste Akko – ležiace na severnom pobreží Izraela neďaleko Haify. Aj keď nie je práve najznámejším mestom, ktoré sa ľudom vybaví v spojení so Svätou zemou, patrí k najväčším kultúrnym a historickým pamiatkam tejto blízkovýchodnej krajiny.

4.deň/str.: Výstup na horu Tábor,  prehliadka kostola Premenenia.  Nazaret – Bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa, Kláštor Bosých karmelitánok. Kána Galilejská –  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.

5.deň/štv.: Hora Blahoslavenstiev, Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra, Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra./20,-USD/, plavba loďou po Genezaretskom jazere /10,-USD/

6.deň/piat.: Jeruzalem – prehliadka mesta, návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.

7.deň/sob.:Getsemanská záhrada a Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta – Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária – Golgota.

8.deň/ned.: prehliadka Betánie – Lazárov hrob, návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, Hora pokušenia, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet  Massada a  Qumrán.

9.deň/pon.: Betlehem – Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka,  Kláštor Bosých karmelitánok, možnosť nákupu suvenírov.  Popoludní  odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne. Transfér na Slovensko do Bratislavy

           Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

     Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou.

Tretia nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána – 12.01.2020

Krst Krista Pána

    „Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádza na neho.“
     Otvorené nebo berieme často ako samozrejmosť. Dostali sme milosť, že žijeme v dobe po vykúpení Božím Synom. Už dávno prorok Izaiáš hovoril: „Kiežby si pretrhol nebo a zostúpil.“ Od Adamovho hriechu bolo nebo zatvorené a nedalo sa doň prísť. Až Boží Syn nám nebo otvoril a zobral doň všetkých spravodlivých od Adama, Abraháma, Mojžiša … Po krste sa nad ním vznášala holubica znova ako veľký symbol. Noe vypustil holubicu, ktorá pri návrate doniesla olivovú ratolesť ako znak toho, že potopa skončila a začína sloboda. Tu holubica ukazuje omnoho väčšiu slobodu. Skončilo vyhnanstvo z raja, prichádza čas slobody a návratu. Holubica je oddávna znakom mieru a pokoja. To je symbol Božieho Ducha. Ako veľmi vidíme nutnosť  pokoja v našom živote aj teraz, keď sme padli do reality všednosti a prežité sviatky sú väčšinou sprevádzané nepokojom v prípravách, čakaniach a zháňaniach vecí. Potrebujeme aj pokoj vo svete. Symbol pokoja – holubicu – bolo vidieť medzi Božím Synom a otvoreným nebom. Nebo je zatvorené pre toho, kto miluje hriech. Do neba nevstúpi nič nečisté. Ak túžime po mieri a pokoji, potrebujeme Božieho Ducha. Pán priniesol slobodu, ale rešpektuje aj našu slobodnú vôľu. Pre pokoj a nebo sa musíme rozhodnúť sami.

Dominik  Jamrich, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)

PLODNOSŤ NIE JE PROBLÉM, ALE DAR

Úvodné stretnutie
kurzu sympto-termálnej metódy
rozpoznávania párovej plodnosti

9.1.2020 17:30-20:00

TRSTENÁ
(priestory komunitného
centra SINAJ
ul. Železničiarov 253/1)

     Plodnosť nie je problém, ale dar – je základná myšlienka, ktorú kurz Ligy pár páru chce odovzdať všetkým, ktorí majú záujem rozumieť svojej plodnosti a vedome sa podieľať na jej napĺňaní (či už je ich snahou predchádzať počatiu, alebo sa snažia tehotenstvo dosiahnuť).
     Kurz vedie certifikovaný, odborne pripravený dobrovoľnícky učiteľský pár, ktorý poslucháčov podrobne zoznámi so symptotermálnou metódou a teoretické informácie doplní skúsenosťami zo života. Kurz zároveň vytvára priestor na zoznámenie sa s ďalšími ľuďmi, ktorí nechcú používať antikoncepciu (uznávajú rovnaký životný štýl – Kultúru života) a aj po jeho absolvovaní si môžu navzájom radiť, vymieňať skúsenosti a povzbudzovať sa. 
     Kurz nie je určený len pre ženy, ale aj pre ich manželov. Liga povzbudzuje mužov, aby investovali svoj čas a pozornosť tejto oblasti, ktorá výrazne ovplyvňuje vzájomný manželský vzťah a pohodu v ňom. Zúčastniť sa kurzu STM je najjednoduchšia forma ako sa efektívne naučiť prakticky používať symptotermálnu metódu PPR a vyznať sa vo svojej plodnosti.

     Po úvodnom stretnutí, ktorého obsahom je:
• predstavenie symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti a jednotlivých
príznakov ženskej plodnosti
• vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej
 plodnosti a priebeh menštruačného cyklu
• vysvetlenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti (bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice) v priebehu menštruačného cyklu ženy
• pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
• praktické precvičenie vyhodnotenia STM záznamu
• individuálne poradenstvo
bude možnosť pokračovať v kurze ďalšími dvoma stretnutiami, ktoré nadväzujú na úvodné stretnutie a poskytnú užívateľom STM ďalšie potrebné informácie pre spoľahlivé užívanie metódy v rôznych životných situáciách – napr. o nepravidelných cykloch, o pomoci pri snahe o počatie, orientovaní sa v plodnosti po pôrode či v prechode…. Súčasťou kurzu je aj súvislosť medzi manželským sľubom a manželskou čistotou a otázky manželskej sexuálnej etiky.
Účasť na úvodnom stretnutí je bezplatná. Kurzovný príspevok za ostatné dve stretnutia je na pár alebo jednotlivca spolu 20€. Termíny ďalších stretnutí sa dohodnú s účastníkmi na záver úvodného stretnutia.
     Vzhľadom k tomu, aby sa vybrali čo do veľkosti a pohodlia primerané priestory v ktorých sa bude kurz konať a organizátori mohli pripraviť pre účastníkov kurzu dostatočné množstvo pracovných materiálov, s ktorými budú na kurze pracovať, je potrebné na kurz sa vopred zaregistrovať zaslaním mailu na adresu: lpp@lpp.sk alebo glovatakovci@lpp.sk

Druhá nedeľa po Narodení Pána

Strach …

           Predovšetkým Vám, milí čitatelia farského listu a bratia a sestry, želám a vyprosujem veľa Božích milostí v Novom roku. Aj zdravie a Božie požehnanie. Považujem všetko vymenované za najdôležitejšie veci pre náš pokojný a šťastný život. Z duchovného života aj života praxe a práce či oddychu. Ďakujem Vám za modlitby a prístup ku Vašim blízkym, službu, ktorú ste pre nich a spoločenstvo s nimi ponúkli, nech Vám všetkým odmení Pán.
          Osobitne ďakujem aj za spoločenstvo pri svätých omšiach počas sviatkov, starostlivosť a žičlivosť pre našu farnosť a som vďačný aj za príspevok do činnosti a práce príprav na tieto krásne sviatky v chráme a okolo neho.
         Pred sviatkami sme boli aj tu na Orave svedkami neúcty ku náboženskej slobode. V Námestove vandali zničili židovský cintorín a urobili tak aj v Rajci. Na úvahy o jednej partii nepoctivých nie je miesto pre odľahlosť miesta a trochu aj času. Potom vo Zvolene došlo tesne pred sviatkami ku výtržníctvu, keď skupinu piatich dominikánov vracajúcich sa zo spovedania napadli a zbili tak, že po bitke bolo potrebné ošetriť zlomeniny, ako je nos a vybité zuby. Rehoľníci odpustili a to verejne. Ani nechceli o tom nikde písať. V istom článku autor poukázal na spoločný menovateľ týchto udalostí – útok na náboženskú slobodu. Je to hodnota, ktorá je lakmusovým papierikom v spoločnosti pri skúmaní bezpečnosti v nej a stupňa rozvoja. U nás sa na to nedbá. Škoda.  Môžeme však spoločne prispieť k náboženskej slobode nie upúšťaním od katolíckych hodnôt a svedectva o Kristovi, ale jeho ešte hlbším a pravdivejším prežívaním podľa Ježišovej lásky a Božieho milosrdenstva v situáciách, kde máme hovoriť pravdu. Aj drobných. Nenápadných.
          Každý z nás má osobitné dary aj jedinečné prežívanie viery a vzťahu k Bohu. Preto pozerajme na seba navzájom s úctou a hlavne – nebojme sa povzbudiť iného ku smelšiemu vonkajšiemu prežívaniu viery a odmietaniu prejavov netolerancie, ak na niekoho, kto sa prežehná alebo pozýva niekoho do kostola na bohoslužby, niekto pre odmietanie viery na katolíka, evanjelika alebo Žida, zaútočí. Bránime tým aj seba. A nezabudnime sa za to modliť! Pán nám dá odvahu.

Juraj Spuchľák, dekan – farár