Biblická súťaž pre deti

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúDSCF6530ceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Súťažná úloha č.22: Pán Ježiš na jednom mieste Lukášovho evanjelia hovorí, že každý strom možno poznať po ovocí. Doplň chýbajúce slová vo vete, ktorou potom pokračuje. Dobrý človek vynáša z  ………………. pokladu svojho srdca …………. a zlý človek zo ………………….. vynáša …………….

 

Biblická súťaž pre deti

Codexaureus_23

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Súťažná úloha č.21: V Lukášovom evanjeliu Ježiš vo svojich blahoslavenstvách používa slová „blahoslavení“ a „beda“. Koľkokrát tieto jednotlivé slová použil?

Púť birmovancov do Krakowa a Wadowic

DSC_7801

Dňa 16.4.2016 sa v našej farnosti konala prvá a dlho očakávaná púť birmovancov. Na túto výnimočnú udalosť sa zišla skupinka odvážnych mladých veriacich, spolu s ich animátormi a rodičmi.  Spoločne ako jedna veľká rodina sme išli spoznať nové miesta, poďakovať sa za všetko, čo nám Boh dal aj prostredníctvom prípravy na sviatosť birmovania a načerpať svetlo, vieru, nádej a lásku do našich životov. Veď predsa, kde inde, ako pri bráne božieho milosrdenstva, sme mohli s úprimným srdcom zakončiť prípravu na sviatosť birmovania. Okrem toho sme navštívili pôsobisko  sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II. Práve títo svätí nám približujú Ducha Svätého, ktorý je hlavným darom, ktorý prijímame sviatosti birmovania. Verím, že aj keď sme sa na nej všetci nezúčastnili, každý si počas prípravy zažil jedinečné chvíle v Božom srdci. Onedlho nás čaká veľká skúška dospelého kresťana a následne život sám. Za nás birmovancov chcem v prvom rade poďakovať  všetkým tým, ktorý to s nami ťahajú už od začiatku a to hlavne vedeniu farnosti , otcovi Ľubošovi a Petrovi, našim druhým mamám rehoľným sestričkám Damiáne a Dorotke, bratom františkánom, všetkým animátorov, pracovníkom OZ V.I.A.C a samozrejme našim milovaným rodičom i všetkým, ktorý na nás mysleli. Zároveň prosíme: neprestávajte na nás myslieť v svojich modlitbách počas záverečných skúšok. Tak teda do skorého videnia 22. mája J

Mária Erika Kristofčáková                                                                                                

Spišská Kapitula

V Nedeľu 17.apríla sme sa my, pár birmovancov vybrali na Deň otvorených dverí Spišskej Kapituly s pánom kaplánom Ľubošom Laškotym, sestrou Damiánou a Zuzkou. Pred odchodom sme sa stihli pomodliť v kostole.

Cestu tam sme zvládli úspešne. Ako sme prišli, tak sme si hovorili, že tu sa človek stratí a aké to tu je obrovské. Pán kaplán nás doviedol do kaplnky, v ktorej sme sa pomodlili ranné chvály. Po nej sme šli na slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval náš diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Zarazilo nás to, čo sa počas nej dialo. Medzi kandidátov diakonátu a kňazstva boli prijatí ôsmi bohoslovci.

Program ďalej pokračoval diskusiou s pánom kaplánom Ľubošom, počas ktorej nám zahrala kapela Men in black. Po obede sme si obzreli izbu bohoslovca Filipa, s ktorým sme sa aj zoznámili. Neskôr pre nás pripravili rôzne aktivity, ktoré sme s veľkou radosťou podstúpili.

Cesta naspäť bola veľmi bezpečná, ale aj zábavná. Ešte raz sa chcem poďakovať pánovi kaplánovi Ľubošovi Laškotymu, Zuzke a sestre Damiáne že mali odvahu nás tam zobrať. Patrí vám veľké Pán Boh zaplať!

Jakub Barón

Biblická súťaž pre deti

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odIMGP8979povedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Súťažná úloha č.20: V Lukášovom evanjeliu nám Ježiš hovorí aj o láske k nepriateľom. Dokončite správne vetu: Lebo akou mierou budete merať vy, ….