Druhá nedeľa “cez rok” “A” – 19. 01. 2020

Prežívate pokoj? Vnútorný pokoj?

          Drahí bratia a sestry!

          Dovoľte mi jednu otázku. Prežívate pokoj? Vnútorný pokoj? Každý z nás miluje moment, keď prežíva pokojnú radosť, kedy zažíva čas, keď si povie – ach ten pokoj. Tieto situácie v živote sú na nezaplatenie. Prinášajú nám ich miesta, veci, ľudia.
          V dnešnom evanjeliu počujeme z Jánových úst: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ Táto veta ma napĺňa pokojom. Hľa, je tu niekto, kto berie na seba môj hriech, ktorý prináša nepokoj a vracia mi pokojné svedomie – a tak môžem zažívať chvíle, kedy si poviem – ach ten svätý pokoj. Naozaj hriech je súčasťou života človeka a častokrát prináša nepokoj. Hádky, porovnávania, závisť, hnev, seba neprijatie, ohováranie a podobne. Všetky hriechy z nás vyháňajú pokoj a prinášajú nervozitu.
          No našli sme Toho, ktorý to berie na seba. Je to Ježiš. Ježiš, ktorý berie na seba všetok hriech a hovorí nám: „Svoj pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Podobne, keď opúšťame spovednicu kňaz nám hovorí: Pán Ježiš ti odpustil hriechy, choď v pokoji. Je to moment, miesto, čas, je to Ježiš, ktorý nám ho dáva.
          V dnešnú nedeľu si nájdime chvíľku na seba a započúvajme sa do svojho vnútra. Ak je v ňom hluk, hnev, závisť, nejaký hriech, povedzme si vetu: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta a ponáhľajme sa k nemu. Ježiš prináša pokoj, ktorý nám nikto nemôže zobrať. Zostávať s Kristom znamená, zostávať v jeho pokoji.
          Pane, potrebujem ťa. Potrebujem Baránka, ktorý vezme sa seba môj hriech. Nevládzem ho sám niesť. Toľkokrát mi prináša nepokoj. Daj mi Pane silu prísť k tebe. Chcem prijať tvoj pokoj.
          Ježiš nám ho túži dať. Prijmime ho a vykročme do rušného sveta spolu s Kristom – on je Boží Syn.

Martin Tešla, kaplán

Milujúca náruč

                                                     

 

     

 

 Ďalšie termíny:
20. – 23.marec 2020          
29. – 31. máj 2020

SVÄTÁ ZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program púte:

1.deň/ned.: v poobedňajších hodinách stretnutie v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema.

2.deň/pon.:  Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, presun do Jeruzalema– Západný múr /múr nárekov/, hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.

3.deň/ut.: Presun do Haify, cestou zastávka – Muchraka alebo Keren Karmel,  na juhovýchodnom vrchole Hory Karmel, pripomína miesto boja medzi prorokom Eliášom a Baalovými a Aštertinými prorokmi. Je tu kostol sv. Eliáša, ktorý je spravovaný karmelitánskym rádom.  Z vyhliadkovej terasy je krásny výhľad na Izrael. Hora Karmel, Eliášova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej – Stella Maris, potok Siah: Karmelitáni postavili v roku 1200 ich prvý kostol (st. Brocardus) v oblasti potoka Siah, nachádzajúceho sa na západnom krídle Hory Carmel. Je otvorený pre verejnosť. Cestou do Galilei zastávka v meste Akko – ležiace na severnom pobreží Izraela neďaleko Haify. Aj keď nie je práve najznámejším mestom, ktoré sa ľudom vybaví v spojení so Svätou zemou, patrí k najväčším kultúrnym a historickým pamiatkam tejto blízkovýchodnej krajiny.

4.deň/str.: Výstup na horu Tábor,  prehliadka kostola Premenenia.  Nazaret – Bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa, Kláštor Bosých karmelitánok. Kána Galilejská –  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.

5.deň/štv.: Hora Blahoslavenstiev, Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra, Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra./20,-USD/, plavba loďou po Genezaretskom jazere /10,-USD/

6.deň/piat.: Jeruzalem – prehliadka mesta, návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.

7.deň/sob.:Getsemanská záhrada a Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta – Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária – Golgota.

8.deň/ned.: prehliadka Betánie – Lazárov hrob, návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, Hora pokušenia, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet  Massada a  Qumrán.

9.deň/pon.: Betlehem – Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka,  Kláštor Bosých karmelitánok, možnosť nákupu suvenírov.  Popoludní  odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne. Transfér na Slovensko do Bratislavy

           Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

     Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou.

Tretia nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána – 12.01.2020

Krst Krista Pána

    „Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádza na neho.“
     Otvorené nebo berieme často ako samozrejmosť. Dostali sme milosť, že žijeme v dobe po vykúpení Božím Synom. Už dávno prorok Izaiáš hovoril: „Kiežby si pretrhol nebo a zostúpil.“ Od Adamovho hriechu bolo nebo zatvorené a nedalo sa doň prísť. Až Boží Syn nám nebo otvoril a zobral doň všetkých spravodlivých od Adama, Abraháma, Mojžiša … Po krste sa nad ním vznášala holubica znova ako veľký symbol. Noe vypustil holubicu, ktorá pri návrate doniesla olivovú ratolesť ako znak toho, že potopa skončila a začína sloboda. Tu holubica ukazuje omnoho väčšiu slobodu. Skončilo vyhnanstvo z raja, prichádza čas slobody a návratu. Holubica je oddávna znakom mieru a pokoja. To je symbol Božieho Ducha. Ako veľmi vidíme nutnosť  pokoja v našom živote aj teraz, keď sme padli do reality všednosti a prežité sviatky sú väčšinou sprevádzané nepokojom v prípravách, čakaniach a zháňaniach vecí. Potrebujeme aj pokoj vo svete. Symbol pokoja – holubicu – bolo vidieť medzi Božím Synom a otvoreným nebom. Nebo je zatvorené pre toho, kto miluje hriech. Do neba nevstúpi nič nečisté. Ak túžime po mieri a pokoji, potrebujeme Božieho Ducha. Pán priniesol slobodu, ale rešpektuje aj našu slobodnú vôľu. Pre pokoj a nebo sa musíme rozhodnúť sami.

Dominik  Jamrich, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)

PLODNOSŤ NIE JE PROBLÉM, ALE DAR

Úvodné stretnutie
kurzu sympto-termálnej metódy
rozpoznávania párovej plodnosti

9.1.2020 17:30-20:00

TRSTENÁ
(priestory komunitného
centra SINAJ
ul. Železničiarov 253/1)

     Plodnosť nie je problém, ale dar – je základná myšlienka, ktorú kurz Ligy pár páru chce odovzdať všetkým, ktorí majú záujem rozumieť svojej plodnosti a vedome sa podieľať na jej napĺňaní (či už je ich snahou predchádzať počatiu, alebo sa snažia tehotenstvo dosiahnuť).
     Kurz vedie certifikovaný, odborne pripravený dobrovoľnícky učiteľský pár, ktorý poslucháčov podrobne zoznámi so symptotermálnou metódou a teoretické informácie doplní skúsenosťami zo života. Kurz zároveň vytvára priestor na zoznámenie sa s ďalšími ľuďmi, ktorí nechcú používať antikoncepciu (uznávajú rovnaký životný štýl – Kultúru života) a aj po jeho absolvovaní si môžu navzájom radiť, vymieňať skúsenosti a povzbudzovať sa. 
     Kurz nie je určený len pre ženy, ale aj pre ich manželov. Liga povzbudzuje mužov, aby investovali svoj čas a pozornosť tejto oblasti, ktorá výrazne ovplyvňuje vzájomný manželský vzťah a pohodu v ňom. Zúčastniť sa kurzu STM je najjednoduchšia forma ako sa efektívne naučiť prakticky používať symptotermálnu metódu PPR a vyznať sa vo svojej plodnosti.

     Po úvodnom stretnutí, ktorého obsahom je:
• predstavenie symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti a jednotlivých
príznakov ženskej plodnosti
• vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej
 plodnosti a priebeh menštruačného cyklu
• vysvetlenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti (bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice) v priebehu menštruačného cyklu ženy
• pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
• praktické precvičenie vyhodnotenia STM záznamu
• individuálne poradenstvo
bude možnosť pokračovať v kurze ďalšími dvoma stretnutiami, ktoré nadväzujú na úvodné stretnutie a poskytnú užívateľom STM ďalšie potrebné informácie pre spoľahlivé užívanie metódy v rôznych životných situáciách – napr. o nepravidelných cykloch, o pomoci pri snahe o počatie, orientovaní sa v plodnosti po pôrode či v prechode…. Súčasťou kurzu je aj súvislosť medzi manželským sľubom a manželskou čistotou a otázky manželskej sexuálnej etiky.
Účasť na úvodnom stretnutí je bezplatná. Kurzovný príspevok za ostatné dve stretnutia je na pár alebo jednotlivca spolu 20€. Termíny ďalších stretnutí sa dohodnú s účastníkmi na záver úvodného stretnutia.
     Vzhľadom k tomu, aby sa vybrali čo do veľkosti a pohodlia primerané priestory v ktorých sa bude kurz konať a organizátori mohli pripraviť pre účastníkov kurzu dostatočné množstvo pracovných materiálov, s ktorými budú na kurze pracovať, je potrebné na kurz sa vopred zaregistrovať zaslaním mailu na adresu: lpp@lpp.sk alebo glovatakovci@lpp.sk