Útoky na Božieho sluhu biskupa Jána V.

Za víťazstvo pravdy a objektivity
V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka.
V prílohe prinášame list spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia – „Za víťazstvo pravdy a objektivity“ -, ktorý je reakciou na spomínané články.

Za víťazstvo pravdy a objektivity_27052021

Hlasovacia súťaž na podporu reštaurátorských projektov sakrálnych budov Okoličné, SĽ

Farnosť *Okoličné *a farnosť *Stará Ľubovňa *sa uchádzajú v rámci *Hlasovacej súťaže Nadácie VÚB – Poklady Slovenska* o grant do výšky *30 000 Eur* na
reštaurovanie sakrálnych pamiatok.

Vo farnosti *Okoličné *sa jedná o *nástenné maľby* v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary (samotné reštaurovanie je súčasťou komplexnej reštaurátorskej obnovy celého trojlodia kostola do neskorostredovekej podoby do konca r. 2021) a vo farnosti *Stará Ľubovňa* o *barokovú kazateľnicu* v kostole sv. Mikuláša.

Tieto vzácne pamiatky boli nominované z 329 návrhov do finále, kde ich už je iba 9. *V mene miestnych pánov farárov *- vdp. Jozefa Tomagu a vdp. Pavla
Lacka – *prosíme o spropagovanie hlasovania, ktoré bude prebiehať od 1. do 15. júna 2021 na www.nadaciavub.sk/poklady
Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je v jeho
majetku/správe.

*Web stránka na hlasovanie* (www.nadaciavub.sk/poklady):
– Bude funkčná od 1.6.2021.
– Objekty budú na titulnej stránke zobrazené imidžovou fotografiou – pri pohybe myšou/po kliknutí sa ukáže text a ďalšie fotografie.
– Každý človek môže hlasovať len raz (resp. sa zarátavajú IP adresy).

V prílohe nájdete propagačné materiály k jednotlivým projektom. (Upútavka k stredovekým nástenným maľbám v Okoličnom: https://www.youtube.com)

Farnosť Okoličné medzičasom vytvorila samostatnú stránku facebook, ktorá prináša všetky aktuálne informácie na tému stredovekých nástenných malieb na jednom mieste a samozrejme denne aktualizovaná, je možné cez ňu hlasovať či zdieľať ju: https://.facebook.com.

Púť Budkov a Objav svoju farnosť

KLIKNITE TU: SKM_C3350i21052914130

Radi by sme vám predstavili projekt Rady pre mládež a univerzity KBS – Objav svoju farnosť. Tento projekt pripravila pracovná skupina Rady pre mládež a univerzity KBS. Ide o predstavenie života vo farnosti jazykom blízkym mladým ľuďom. Projekt má tri fázy, v tejto chvíli končíme prvú fázu, v ktorej venujeme pozornosť mladých na to, že farnosť je miesto, kde patria. V ďalšej fáze sa chceme venovať téme možnosti načerpania vo farnosti v tretej a poslednej fáze chceme pozvať mladých, aby vyšli zo seba a stali sa aktívnymi vo svojej farnosti.

Celá táto iniciatíva prebieha online na týchto webových stránkach: 

mladez.kbs.sk http://bit.ly/Objavsvojufarnost

Pán Boh zaplať!