Trstenská organová jeseň 2019 – DAVID DI FIORE / USA

Nedeľa, 22. september 2019, 16. 00
Kostol sv. Martina
DAVID DI FIORE / USA

Claude Balbastre                                   Canonnade
(1724 – 1799)

Georg Friedrich Händel                     Organový koncert op. 4, č.5 F dur, HWV 293
(1685 – 1759)                                             Larghetto
                                                                           Allegro        
                                                                          Siciliana
                                                                          Gigue-Presto

Johann Sebastian                               Bach Fantázia a fúga g mol, BWV 542
(1685 – 1750)

Francois Couperin                             Messe pour les Paroisses
(1668 – 1733)                                         Fugue sur les jeux d´anches
                                                                        Récit de Chromhorne

César Franck                                         Pièce Héroique
(1822 – 1890)

Arr. Noel Rawsthorne                       Londonderry Air
(1929 – 2019)

Petr Eben                                                 Jób
(1929 – 2007) VII.                                Pokánie a prehliadnutie

John Bull                                                  Rondeau
(1562 – 1628)

Camille Saint-Saëns                            Cantabile Symphonique
(1835 – 1921)                                           z „Organovej symfónie“

Félix Alexandre Guilmant                   Final z I. Symfónie, op. 42
(1837 – 1911)

David di Fiore odštartoval svoju medzinárodnú kariéru pred 32 rokmi recitálom v Katedrále Notre-Dame v Paríži (1. marec 1987). V súčasnosti pôsobí na Katedre hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde vyučuje hru na organe, dejiny organu a organovej literatúry, stavbu organa, improvizáciu, liturgickú hru a dirigovanie zboru. V Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans vo Francúzsku a následne na festivale Vivat Vox Organi v Banskej Bystrici oslávil v roku 2017 svoj jubilejný 1000. verejný koncert. Za posledných 32 rokov vystúpil na množstve organových festivalov v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Česku a Slovensku, ako aj vo Francúzsku a Taliansku. V Severnej Amerike účinkoval na festivaloch v Kanade, na medzinárodnom Festivale v Morelia v Mexiku (najstarší organový festival na západnej pologuli), na Medzinárodnom organovom festivale v Guadalajara, na Puerto Vallarta Arts Festival a organové recitály odohral v mnohým mestách USA. Jeho diskografia obsahuje CD nahrávku francúzskej hudby Les Amoureux de l‘Orgue, slovenské nahrávky The Grand Organ of the Castle Church in Kremnica, č. 1-3 (Slovart), recitály z Graz Orgelfest, DVD z jeho recitálu v rámci Trnavských organových dní 2008 (ed. M. Walcker-Mayer) a CD nahrávku jeho koncertu v Katedrále Sv. Martina v Bratislave (Tribus musicae). Jeho nahrávka cyklu „Jób“ od Petra Ebena s recitáciou v podaní herca a speváka Kamila Mikulčíka bude čoskoro vydaná vydavateľstvom Tribus Musicae. Všetkých osem častí tohto diela dvakrát predviedol na Slovensku a raz v USA. David di Fiore bol žiakom francúzskej organistky Odile Pierre. Ako sólista, dirigent, korepetítor a praktický organista pôsobil v katolíckej Arcidiecéze mesta Seattle, v Národnej asociácii metodistických hudobníkov a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od Národnej katolíckej vzdelávacej asociácie získal v Spojených štátoch ocenenie „Distinguished Graduate“. V Mexiku, v Rumunsku a na Slovensku bol ocenený za „mimoriadnu účasť“ na medzinárodných organových festivaloch. V roku 2009 získal ocenenie za svoj prínos pre organový svet a za jeho recitály, ktoré mu udelilo občianske združenie Ars Ante Portas. Americké združenie organistov (Seattle) mu udelilo vyznamenanie za jeho prínos k medzinárodnému šíreniu umenia.

Film Vojtaššák na filmovom festivale v Benátkach!

     Na medzinárodnom Filmovom festivale v Benátkach bol premietnutý film o slovenskom biskupovi Jánovi Vojtaššákovi.
     Dňa 29.8.2019 sa počas medzinárodného Filmového festivalu v Benátkach uskutočnila prezentácia dokofilmu Vojtaššák gli anni barbari (Vojatššák barbarské roky) talianskych režisérov Alberta di Giglia a Luigiho Boneschiho.
Pozri na: http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=11&val=628

[wp_social_sharing social_options=’facebook‘ facebook_text=’Zdielať na facebooku‘ social_image=’https://farnosttrstena.sk/wp-content/uploads/2019/09/trstena.jpg‘]

Vzácna návšteva pracovníkov rádia LUMEN

     Streda 18.9.1029 bola pre našu farnosť výnimočná, a to hneď z dvoch dôvodov.
     Tým prvým bola vzácna návšteva pracovníkov rádia LUMEN, ktorí prišli pozdraviť a poďakovať sa svojmu bývalému kolegovi a riaditeľovi vdp. Jurajovi Spuchľákovi. Ich návšteva práve tento deň určite nebola náhodná, pretože náš pán dekan v tento deň oslavuje aj svoje narodeniny, a to je druhý dôvod, prečo táto streda bola výnimočná pre celú našu farnosť.
     Pán dekan spolu so svojimi bývalými kolegami  o. Pavlom Jurčagom a  o. Jánom Krupom slávil sv. omšu, pri ktorej privítal vzácnych hostí.  Po sv. omši ich jednotlivo predstavil a prenechal im slovo. Veriaci sa dozvedeli mnohé zaujímavosti z ich práce – fungovanie rádia prostredníctvom ich pozícií, zabezpečovania chodu…
     Touto cestou ďakujem našim hosťom za ich milú návštevu, prajem im v mene farníkov veľa Božieho požehnania a pomoci pri ich tak potrebnej a zodpovednej práci pre nás všetkých.
     Zároveň želám nášmu duchovnému otcovi Jurajovi k jeho narodeninám, aby všetky roky strávené v našej farnosti boli preňho príjemnou cestou smerujúcou k nášmu Nebeskému Otcovi.  Boh Vás žehnaj a ochraňuj!

Andrea Šprláková

24. nedeľa v Cezročnom období 15.09.2019

 Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.“

     Modlitba o úspech
     Príklad Sedemolestnej je pre nás veľavravný. Dnešná slávnosť má nielen nádych Mariánskych pútí a modlitieb jej ctiteľov, ale má aj nádych odovzdanosti Trojjedinému Bohu. A to nie zdanlivej, alebo demonštratívnej či diplomatickej, ale skutočnej – nasýtenej krvou a zriekaním, ale aj pokojom srdca a láskou.
     Páter Špidlík hovorí Pavlove slová: „Nechcem sa chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista.“ Bohu patrí všetka sláva a chvála. Kristus tu na zemi nie je slávny, ale potom po utrpení a zmŕtvychvstaní áno. Aj my odumrime hriechu a po našej smrti hriechu aj tej našej, ktorú čakáme potom to pozemskom živote, budeme slávni, ak s ním tu zomrieme. Ak v ňom zomrieme a to nielen hriechu ale tak naozaj prechodom na druhý svet. Teraz sa však musíme učiť odumierať, aby sme získali život – večný. A preto si musíme korigovať aj naše prosby, ktoré mu adresujeme po vzore Sedembolestnej Panny Márie.
     V čakárni jednej nemocnice v New Yorku možno prečítať nápis: „Prosil som Ťa, Pane, o silu, aby som získal úspech. Urobil si ma slabým, aby som sa naučil byť poslušným. Prosil som Ťa o zdravie, aby som mohol urobiť veľké veci a ty si mi dal chorobu, aby som mohol robiť lepšie skutky. Prosil som Ťa o bohatstvo, aby som bol šťastný. Získal som chudobu, aby som sa stal múdrym. Prosil som Ťa o silu, aby som získal úctu ľudí a Ty si ma urobil slabým, aby som prejavil záujem o Teba. Prosil som Ťa o priateľstvo, aby som nebol sám a Ty si mi dal srdce pre lásku ku všetkým bratom. Nezískal som nič z toho, o čo som prosil. Získal som predsa všetko, po čom som túžil. Vďaka Ti, Pane!“
     Panna Mária je pre nás vzorom modlitby. Aj podľa tej, ktorá visí v nemocnici New Yorku.
     (PELLEGRINI, P.: 365 zamyslení na každý deň. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1998, s. 85.)

Juraj Spuchľák, dekan – farár