Neboj sa, len ver! …

          Milí bratia a sestry, 
         žena prišla pred Pána zo strachom a chvením a povedal celú pravdu. Pravda nebola len to, že porušila zákon a ako kulticky nečistá išla medzi ľudí, čo podľa zákona nesmela. Pravda bola v tom, že bola zúfalá a strašne sklamaná, ale keď sa dopočula o Ježišovi, doňho vložila všetku svoju nádej. Povedala si: ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem, budem zachránená. A zachránila ju jej viera, ako to Pán povedal Jairovi aj jej. Mnohí sa na Pána tlačili a nič sa v ich živote nestalo. Pán pocítil, že z neho vyšla zázračná moc. Asi je to jediné miesto vo Svätom Písme, ktoré takto opisuje silu, ktorá vychádza od Pána, aby bolo každému jasné, že zázraky sa nedejú z kvality činnosti človeka, ale z moci Božej. Pán premieňa život tým, ktorí majú vieru v neho.
           Jairus, aj žena chorá na krvotok museli o túto vieru bojovať, čakať dlhý čas a premáhať mnohé prekážky. Na ľudskej úrovni už nádej nebola ani u jedného. Aj s Jairovho domu musel Pán vyhnať všetkých – to vyhnal strach a nedôveru – nie ľudí. Vyhnal ich ako démonov, ktorí sa v tomto strachu ľudí cítili ako doma. Jairus musel bojovať aj proti posmechu – to bola ďalšia skúška jeho viery. Pán často dáva ľudsky zvláštne príkazy – aby ochrnutý vstal, slepý, aby pozrel, ten s vyschnutou rukou, aby ju vystrel …
           Tým ukazuje, že viera v Pána Boha prenášaná do skutkov uzdravuje a mení život. Lebo aj nás Pán pozýva robiť veci nemožné ľudskou silou – odpustiť krivdu, milovať aj nepriateľov, premáhať pokušenia, zriekať sa príjemných lákadiel hriechov. Na to treba zázračnú moc od Pána – to sa nedá ľudskou silou. Pán prišiel zmeniť pohľad aj na večný život. Dievča neumrelo, ale spí – to je kresťanský pohľad na smrť. To nie je koniec života, ale odpočinok v Bohu a prebudenie v slnku nového dňa. Nikdy si pre nás nepríde zubatá s kosou, ale Pán Ježiš. Stretneme sa s ním nie preto, lebo nás chce potrestať za naše chyby, ale preto, lebo nás túži zachrániť. Jairovej dcére dali jesť, aby bola posilnená na novú cestu, ktorú začala v novom živote po stretnutí s Pánom, tak ako Eliáš na púšti dostal jedlo od anjela a potom šiel na vrch za Pánom. Aj nás Pán pozýva zahodiť každú beznádej z neriešiteľných vecí aj keď nás to stojí boj. Prekonať odpor pozemskej obmedzenosti a odovzdať ťažkosť Pánovi s vierou a jemu nechať čas a formu riešenia.  Možno budeme musieť čakať nejakú dobu tak, ako žena s evanjelia a Jairus, ale už nemusíme niesť celú ťarchu sami, lebo kráčame s Pánom a on nesie náš problém, už ho nenesieme sami.  
          Nech je Pochválený Ježiš Kristus! 

Dominik Jamrich, kaplán

Láska je naším poslaním …

          Milí bratia a sestry, 
          keďže v celej našej katolíckej Cirkvi prežívame Rok sv. Rodiny a v dnešnej dobe je na rodinu útok z každej strany, mali by sme sa spoločne zamýšľať na rôznymi témami, ktoré sa dotýkajú života rodiny. 
          Láska je naším poslaním – toto sa dotýka nielen života rodiny, ale aj života ľudí, ktorí sa zasvätili Bohu. Dotýka sa to každého z nás. Lebo láska je poslaním nás všetkých. Bez lásky je život ťažký, prázdny a doslova až nezmyselný, nielen v rodine, ale aj v zasvätenom živote. Človek bez lásky je ako človek bez duše. Benedikt XVI. napísal, že „kresťan je človek, ktorý sa stretol s osobou Ježiša Krista, v tejto osobe  spoznal, že Boh je láska a v túto Lásku uveril“ (Deus caritas est, 1).
          Boh je láska. Stvoril nás na svoj obraz, aby sme mali účasť na jeho živote a radosti – sme stvorení  z lásky a pre lásku. „Práve láska robí ľudskú osobu autentickým obrazom Najsvätejšej Trojice, Božím obrazom“. Zvlášť to vidíme v rodine, kde viac osôb, čiže otec, mama a deti, nič viac a nič menej, žije vo vzťahoch lásky a v láske sa stávajú obrazom Najsvätejšej Trojice.
          Povedať, že človek je stvorený na obraz a na podobu Boha, znamená  povedať, že aj to, že je povolaný byť pre iných, stať sa darom. Byť vo vzťahu lásky. Boh nám teda dal poslanie. Sme na svete preto, aby sme prijímali Božiu lásku a preukazovali ju iným. Človek nemôže žiť bez lásky. Poslaním rodiny, ale aj každého jednotlivo je láska.
          Boh chce láskou uzdraviť hriechom a najmä pýchou zranený svet. Naším poslaním či už v rodine, alebo Bohu zasvätenom živote je láska. Láska do krajnosti, akú ukázal Ježiš pri Poslednej večeri. Ježiš ukázal lásku v službe – keď umyl apoštolom nohy a ukázal ju aj v obete, keď prijal utrpenie kríža za spásu všetkých. 
          V manželstve a rodine sú dôležité a potrebné aj vonkajšie prejavy lásky. Ľudia sa veľmi ochudobňujú, ak si v rodine nedokážu navonok prejaviť  lásku v podobe citu, nežnosti, objatia. Matka Terézia z Kalkaty a pred ňou mnohí iní často hovorili, že nejde o to, aby sme robili veľké veci, ale aby sme robili tie malé s veľkou láskou. 
           Drahí bratia a sestry, prosme v tomto Roku sv. Rodiny, aby sa naše rodiny stali oázami i školami lásky. A aby táto čnosť nechýbala nielen rodinám, ale ani našim spoločenstvám a životu každého z nás.

Martin Tešla, kaplán

Organový koncert

Mesto Trstená a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená vás pozývajú na organový koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20.6.2021 o 16:00 hod. v Kostole sv. Martina v Trstenej. Svojou hrou na organ sa nám predstaví známy slovenský organista Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD. Vstup na koncert je voľný.  

BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI 2021

18. – 25.6.2021 sa uskutoční 10. ročník festivalu o Bohu, živote, vesmíre a vôbec …

BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI 2021 
Tento rok na festivale vystúpia: Eduard Heger (premiér SR), Nathaniel Binversie riaditeľ programu pre mužov Exodus 90), či Rod Dreher o tom, Čo Silvester Krčméry naučil svet. Tešíť sa môžete i na témy z oblasti Ekológie, transhumanizmu či koncert.