Slávnostné otvorenie Krypty Farského kostola sv. Martina

Dňa 09.05.2018 bola slávnostne otvorená a sprístupnená krypta Farského kostola sv. Martina v rámci realizovanej konferencie v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK. 01.01.00-SK-0020/16.

Krypta farského kostola sv. Martina

Časť národnej kultúrnej pamiatky – rímskokatolíckeho kostola sv. Martina „Sprístupnenie krypty kostola sv. Martina, Trstená“ bola zreštaurovaná a čoskoro bude aj sprístupnená širokej verejnosti, ktorá bude mať možnosť pozrieť si toto unikátne kultúrne dedičstvo. Krypta si zachovala ručne maľované rakvy, ktoré na území Slovenska nemajú obdobu a mnohí ju označujú aj ako „historický poklad“. Preto je pre nás obrovským potešením, že sa nám podarilo zreštaurovať tak významné kultúrne dedičstvo.

Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená podpísala partnerskú zmluvu na realizáciu projektu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená spolu so štyrmi partnermi zo slovenskej strany (Mesto Trstená, Obcami Liesek, Hladovka, Suchá Hora), štyrmi partnermi z poľskej strany Gminami Czarny Dunajec, Mesto Zakopane, Poronin a Kościelisko) a vedúcim partnerom – Mestom Dolný Kubín podpísali partnerskú zmluvu dňa 22.03.2017 na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Týmto aktom sa otvoril projekt s názvom „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.