Modlitby za duchovné povolania

Od 19.4. – 25.4.2021 je týždeň modlitieb za duchovné povolania. 
Radi by sme vám ponúkli spracované myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal. Každý deň počas tohto týždňa môžete tieto obrázky postupne zdieľať napr. na svojich internetových stránkach, Facebooku, …
Jeden obrázok je samostatná modlitba za duchovné povolania, ktorá vám – veríme – tiež môže poslúžiť. Veľmi vás prosíme o modlitby za nové duchovné povolania – isteže nie len počas tohto týždňa, ale osobitne v tento týždeň.  
 

Farský kostol: 
Pri relikviách sv. Jána Pavla II. sa budeme modliť litánie o 18.10.
Modlíme sa za rodiny a budúce duchovné povolania pre našu farnosť a súčasné povolania z našej farnosti.

Videokatechézy na Rok rodiny

          19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa začal v Katolíckej cirkvi popri Roku sv. Jozefa ešte nový Osobitný rok rodiny. Potrvá do júna 2022, keď sa bude konať Svetové stretnutie rodín v Ríme.
          Rok rodiny nesie podnázov „Amoris laetitia“, čo v preklade znamená „Radosť lásky.“ Je to názov posynodálnej apoštolskej exhortácie, ktorú vydal pápež František. Svätý Otec si výslovne žiada, aby päť rokov po zverejnení sme tento dokument opäť vzali do rúk, starostlivo ho čítali a uvažovali o ňom.
          Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský ponúka manželom a rodinám videokatechézy, v ktorých sa jedenkrát v mesiaci venuje jednej kapitole z tejto exhortácie.
 Záujemcovia nájdu prvú videkatechézu na webstránke farnosti:  www.fara-kezmarok.sk.