„Pripravte cestu Pánovi“

          Za posledných niekoľko týždňov, či mesiacov sme si prešli kadečím. Nádejami, zúfalstvami, istotou i neistotami. Každý sa rozhodol kráčať podľa svojich ciest. Niekto sa sťažoval viac, niekto menej. Niekto hádzal vinu na druhých, niekto sa snažil prehodnotiť seba. Niekto našiel obetného baránka v predstavených Cirkvi a štátu, niekto sa rozhodol prijať obetu svojho utrpenia ako dar viery Bohu.
         V období očakávania Vianoc, Narodenia Pána, je dôležité prekonať seba a pracovať. Pracovať na cestách. Cestách a mostoch našich vzťahov. Je prirodzené, že cesty sa časom pokazia, ale je neprirodzené ak ich pokazené necháme. A je nadprirodzené hľadať v nich opäť lásku, ktorá sa stratila.
          Na čo písať viac, práce je dosť. Aj tie naše domáce práce, upratovania a darčeky sú len znakom toho, že chceme upratať vo svojom vnútri a na svojich cestách. Pretože po ceste, v ústrety k nám, príde Pán. Tou cestou sú naše vzťahy. V maštaľke sa narodí. Tou maštaľkou je otvorené srdce, do ktorého by sa mohol uchýliť. Vstúpi tam svätá rodina. Tou rodinou sú vzťahy, v ktorých žijeme. Priprav cestu, priprav maštaľku a privítaj rodinu. A potom len v tichosti čakaj ako sa narodí Pán. Prajem veľa síl a odvahy na prácach vášho domu, ktorým ste vy.

 

Požehnanú nedeľu všetkým.
Peter Vnučák OFM

 Otázky na zamyslenie:                                 
– ktorú oblasť, vzťah, by som mal napraviť?
– čo mi bráni v tom, aby som tak urobil?
– ako môžem dovoliť Bohu, aby vo mne tieto veci napravil?
– čo konkrétne urobím v tomto týždni na opravách môjho života, sveta?
Kedy to urobím?

Zbierka na charitu

 FINANČNÝ DAR: prostredníctvom poštových poukážok alebo cez internet.

Čísla účtov: SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071947. 

Zbierka trvá 14 dní.

Pán Boh zaplať všetkým darcom!

Požehnanie adventných vencov

Adventné vence požehnáme v sobotu pri večernej svätej omši – preto si ich prineste počas individuálnej návštevy chrámu a označte, aby ste si ich poobede v nedeľu mohli vziať.  Pri preberaní venca môžete prijať Pána v Eucharistii 14.00 – 17.00.

Príhovor k mladým na 36. svetový deň mládeže

Drahí mladí.
          V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev a svet. A my ďakujeme Bohu za tento dar.
          Ste „Božie teraz“ – ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu: „Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“ – A dodajme, že sme radi, že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.
           Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže ďalej pozýva: vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu silu a vášeň!
           Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste. Kristus s vami počíta aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj smelo napredovať.
      Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe: kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas.
          Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa a ktorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás s láskou pripravujeme.

Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami.
Vaši biskupi Slovenska

Svätý Martin je s nami

          Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.
          Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.
          Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?
         Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
          Sv. Martin bol vojak, ktorý sa stal kresťanom, ale stále zostal človekom. Aj v armáde sa správal zhovievavo k ostatným vojakom aj k svojmu sluhovi. Keď bol sluha unavený, poslúžil mu Martin. Každý z nás asi dobre pozná príbeh v ktorom sa podelil s polovicou vojenského plášťa s chudobným žobrákom a nasledujúcu noc sa mu zjavil Pán Ježiš a hovoril: „Martin, ešte ako katechumen, ma zakryl týmto plášťom.“ To nebol jediný dobrý skutok jeho života! A tento skutok vykonal ako katechumen –ten, ktorý sa prihlásil na prípravu na krst a tým, že ho ako mladého vojaka prevelili do iného mesta, ešte prípravu nezačal. Koľko náboženského vzdelania máme my oproti nemu v tom čase. Keď sa vo svete rozpráva o jednom dobrom skutku sv. Martina, tak to má význam. Nech sa tak vyjadrujú o každom kresťanovi – žije ako Pán Ježiš –kade chodí, dobre robí. To je cieľ kresťana – nasledovať Pána Ježiša. Aby sme minuli tento cieľ stačí nerobiť nič. Prehliadať trápenia blížnych, myslieť iba na seba… Možno sa bude na zemi tak žiť dobre, ale ako ťažko by nám bolo potom na Božom súde o ktorom nevieme ani deň, ani hodinu, kedy pre nás príde. Chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Niekedy chudobných materiálne, inokedy smutných, chudobných duchovne… A keď prosíme Pána, on nám ukáže tých, ktorí potrebujú pomoc v nejakej podobe. Sv. Martin sa celý život usiloval slúžiť. Niekedy chudobným, inokedy tým, ktorí potrebovali povzbudenie… Aj dnes bude veľa príležitostí na službu nášmu Pánovi v blížnych, nech je v tom pre nás sv. Martin povzbudením. 

Dominik Jamrich