26. nedeľa v Cezročnom období 29.09.2019

„Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Ž 146)

     Milí bratia a sestry!
     Boh dal po stvorení sveta človeku všetko stvorenstvo a kázal človeku podmaniť si túto zem, jej bohatstvá. Preto aj bohatstvá tejto zeme sú darom Božím, no nesprávnym používaním sa v rukách človeka môžu stať aj veľkým zlom, bariérou v medziľudských vzťahoch i vo vzťahu k Bohu.
     Majetok je ako to striebro v príbehu, ktoré robí zo skla zrkadlo a človek ním spútaný už vidí iba seba, svoj odraz.
    Bratia a sestry, Pán Ježiš vysvetľuje farizejom v podobenstve O boháčovi a Lazárovi, že byť bohatý pred svetom, to nie je to isté, ako byť bohatý pred Bohom.
     Vo večnosti sa platí inými hodnotami. Pýtame sa: „Čo to znamená byť bohatý pred Bohom?“ Láska, almužna, služba, skutky milosrdenstva, spravodlivosť, život vo viere – toto sú hodnoty, ktoré presahujú hranice tohto sveta. Snažme sa aj dnes, aby sme boli pred Bohom o niečo bohatší…
     Povzbuďme sa, aby sme prijímali do svojho života hodnoty, ktoré nás urobia bohatými pred Bohom.

Martin Tešla, kaplán

Trstenská organová jeseň 2019

Nedeľa, 29. september 2019, 16.00

Kostol sv. Martina

ROMAN GRYŃ (trúbka) / Poľsko

BOGDAN NARLOCH (organ) / Poľsko

 

Jeremiah Clarke                              The Prince of Denmark’s March (tr + org)

(1674 – 1707)

Johann Sebastian Bach                   Fantázia a fúga g mol, BWV 542

(1685 – 1750)

J.S. Bach / A. Vivaldi                          Concerto D dur, BWV 972 (tr + org)

                                                                        Allegro – Larghetto – Allegro

Vładimir Vavilov (G. Caccini)        Ave Maria (tr + org)

(1925 – 1973)

Fryderyk Chopin                             Etuda op. 10 č. 3 (tr + org)

(1818 – 1849)

Hans-André Stamm                                     Rondo alla Latina

(*1958)

Marek Czerniewicz                          For My Godfather na flugelhorn i organy (tr + org)

(*1974)

Karol Kurpiński                              Cavatina (tr + org)

(1785 – 1857)

 

Bogdan Narloch absolvoval štúdium na Hudobnej akadémii v Gdaňsku u profesora Leona Batora. Je riaditeľom Medzinárodného organového festivalu v Koszaline. V rokoch 1995 – 2014, spoločne s prof. Marekom Toporowským, organizoval pod patronátom ministerstva kultúry organové interpretačné kurzy v Poľsku s účasťou popredných európskych organistov. Bogdan Narloch je profesorom na Akadémii umení v Štetíne. Hru na organe vyučuje aj na Štátnej hudobnej škole v Koszaline. Je aktívnym koncertným umelcom, sólistom, komorným hráčom. Často účinkuje s orchestrom. Okrem mnohých európskych krajín vystúpil ako sólista v Izraeli, Rusku, Brazílii, Uruguayi a na Taiwane. Na svojom konte má množstvo CD nahrávok, napríklad nahrávku na historických organoch na Pomorí. Okrem pedagogickej a koncertnej aktivity sa zaoberá aj organovou architektúrou, pričom spolupracuje s Oddelením ochrany a zachovania pamiatok.

Roman Gryń patrí k najleším poľským virtuóznym hráčom na trúbku. Je vyhľadávaným a uznávaným pedagógom na tento nástroj. Po absolvovaní Hudobnej akadémie F. Chopina vo Varšave pokračoval v zdokonalovaní svojej interpretácie pod vedením vynikajúcich trúbkarov ako Tiemofiej Dokshicer a Edward Tar v Bayreuthe. Je laureátom Súťaže mladých trúbkarov v Pabianiciach (1980) ako aj Súťaže v hre na trúbku v Gdańsku (1985). Svoju profesionálny kariéru začal v roku 1983 vo Varšavskej filharmónii. Od roku 1986 do 1988 pracoval ako sólista v Pomorskej filharmónii v Bydgoszczi. V 1986 – 2007 bol sólistom a vedúcim dychovej skupiny v Poznaňskej filharmónii. Okrem toho spolupracoval s mnohými domácimi a zahraničnými orchestrami, vystupujúch vo všetkých európskych krajinách, v Kanade a USA. Je hosťujúcim profesorom na Hudobnej akadémii v Bydgoszczi a profesorom na Hudobnej akadémii v Poznani, kde vyučuje hru na trúbku a zároveň pôsobí ako vedúci Katedry dychových nástrojov a akordeónu. Roman Gryń je často členom porôt medzinárodných súťaží. Vedie worshopy a kurzy sólovej, orchestrálnej a komornej interpretácie.

Pochod za život

V nedeľu sa veriaci z Trstenej zúčastnili pochodu za život v Bratislave, kde bojovali za životy najmenších z nás. Atmosféra na pochode bola úžasná. Všetko to začalo sv. omšou v Inchebe s biskupmi celého Slovenska. Na pochode sme stretli aj nášho emeritneho biskupa Mons. Andreja Imricha. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pochodu zúčastnili. 

 Martin Tešla, kaplán

25. nedeľa v Cezročnom období 22.09.2019

Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.“ (Ž 113)

     Milí bratia a sestry!
     Prorok Amos napomína národ, v ktorom vládne nespravodlivosť a vykorisťovanie. Kupci už neslávia sviatky, sú pre nich záťažou. Už nedokážu oslavovať Pána Boha, ktorý je tiež výčitkou a prekážkou ich šťastia. Žijú len pre zisk a rozmýšľajú len nad tým, ako čo najviac získať akýmkoľvek spôsobom. Ich modlou, božstvom sa stal majetok a láska k nemu. Najradšej by slávili sviatky majetku.
     Pán neodsudzuje majetok. Odporúča: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony. Peniaze nie sú prekážkou na ceste do neba, ale láska k nim. Keď ich má človek radšej ako Pána Boha. Majetok sa môže stať kľúčom k nebu. Keď je rozdeľovaný  pre chudobných. Pán Boh dal do sveta vyváženosť. Sú chudobní, ktorí nemajú a sú tí, ktorým Pán Boh doprial, aby sa mali s čím deliť. Tak sa navzájom ťaháme do neba. Nemáme pozerať na majetok bohatých, ale na ten náš. Aj od nás sú chudobnejší a aj my máme priestor pomáhať. Pán Boh sa vo veľkodušnosti predbehnúť nedá, ale vidí náš úmysel. Či rozdávame z vypočítavosti, alebo pre dobro druhých.

Dominik Jamrich, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)

Trstenská organová jeseň 2019 – DAVID DI FIORE / USA

Nedeľa, 22. september 2019, 16. 00
Kostol sv. Martina
DAVID DI FIORE / USA

Claude Balbastre                                   Canonnade
(1724 – 1799)

Georg Friedrich Händel                     Organový koncert op. 4, č.5 F dur, HWV 293
(1685 – 1759)                                             Larghetto
                                                                           Allegro        
                                                                          Siciliana
                                                                          Gigue-Presto

Johann Sebastian                               Bach Fantázia a fúga g mol, BWV 542
(1685 – 1750)

Francois Couperin                             Messe pour les Paroisses
(1668 – 1733)                                         Fugue sur les jeux d´anches
                                                                        Récit de Chromhorne

César Franck                                         Pièce Héroique
(1822 – 1890)

Arr. Noel Rawsthorne                       Londonderry Air
(1929 – 2019)

Petr Eben                                                 Jób
(1929 – 2007) VII.                                Pokánie a prehliadnutie

John Bull                                                  Rondeau
(1562 – 1628)

Camille Saint-Saëns                            Cantabile Symphonique
(1835 – 1921)                                           z „Organovej symfónie“

Félix Alexandre Guilmant                   Final z I. Symfónie, op. 42
(1837 – 1911)

David di Fiore odštartoval svoju medzinárodnú kariéru pred 32 rokmi recitálom v Katedrále Notre-Dame v Paríži (1. marec 1987). V súčasnosti pôsobí na Katedre hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde vyučuje hru na organe, dejiny organu a organovej literatúry, stavbu organa, improvizáciu, liturgickú hru a dirigovanie zboru. V Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans vo Francúzsku a následne na festivale Vivat Vox Organi v Banskej Bystrici oslávil v roku 2017 svoj jubilejný 1000. verejný koncert. Za posledných 32 rokov vystúpil na množstve organových festivalov v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Česku a Slovensku, ako aj vo Francúzsku a Taliansku. V Severnej Amerike účinkoval na festivaloch v Kanade, na medzinárodnom Festivale v Morelia v Mexiku (najstarší organový festival na západnej pologuli), na Medzinárodnom organovom festivale v Guadalajara, na Puerto Vallarta Arts Festival a organové recitály odohral v mnohým mestách USA. Jeho diskografia obsahuje CD nahrávku francúzskej hudby Les Amoureux de l‘Orgue, slovenské nahrávky The Grand Organ of the Castle Church in Kremnica, č. 1-3 (Slovart), recitály z Graz Orgelfest, DVD z jeho recitálu v rámci Trnavských organových dní 2008 (ed. M. Walcker-Mayer) a CD nahrávku jeho koncertu v Katedrále Sv. Martina v Bratislave (Tribus musicae). Jeho nahrávka cyklu „Jób“ od Petra Ebena s recitáciou v podaní herca a speváka Kamila Mikulčíka bude čoskoro vydaná vydavateľstvom Tribus Musicae. Všetkých osem častí tohto diela dvakrát predviedol na Slovensku a raz v USA. David di Fiore bol žiakom francúzskej organistky Odile Pierre. Ako sólista, dirigent, korepetítor a praktický organista pôsobil v katolíckej Arcidiecéze mesta Seattle, v Národnej asociácii metodistických hudobníkov a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od Národnej katolíckej vzdelávacej asociácie získal v Spojených štátoch ocenenie „Distinguished Graduate“. V Mexiku, v Rumunsku a na Slovensku bol ocenený za „mimoriadnu účasť“ na medzinárodných organových festivaloch. V roku 2009 získal ocenenie za svoj prínos pre organový svet a za jeho recitály, ktoré mu udelilo občianske združenie Ars Ante Portas. Americké združenie organistov (Seattle) mu udelilo vyznamenanie za jeho prínos k medzinárodnému šíreniu umenia.