Dobrovoľníci na návšteve pápeža Františka

Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky informácie aj prihlášku nájdete:  https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik
alebo na plagátoch na výveske.
Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

Poďakovanie za búrku …

          Milí bratia a sestry, 
          počasie v nás takmer vždy necháva aj citový a vnútorný dojem a vnem, ktorý pretrvá samotnú zmenu počasia a ovplyvňuje náš život a konanie v ňom. I vnímanie okolitého sveta. Koľko ľudí hľadá práve v týchto prázdninových dňoch pokoj v prírode alebo pri vode, a tak sa nadýchla nielen telo, ale aj duša pokojnej atmosféry, a preto aj sily a dôvery v Boha a ľudí.
          Búrka dokáže rozrušiť, ale aj napomenúť. Odpust Panny Márie Karmelskej tohto roku poznamenala silná búrka, ktorou sme prešli všetci, ktorí boli v tento deň nielen na svätej omši, ale aj inde alebo doma. Sila prírody dáva pocítiť rešpekt pred ňou, ale aj vedomie vlastnej ohraničenosti nás viac privádza k pravde, ako falošné vedomie tej malej ľudskej všemohúcnosti, vzrastajúcej z masírovania sŕdc a mozgov nabubrenými správami o úspechoch chválenkárov. Božím darom je aj toto napomenutie. Poďakujme sa aj za túto búrku. Prosím v modlitbe Pána o zdravie pre tých, ktorí práve tam prechladli. Ďakujem, že sa nikomu nič vážne nestalo, aspoň o tom neviem, že by tak bolo. Ďakujem Nebeskému Otcovi, Ježišovi, nášmu Pánovi, Duchu Svätému. Otcovi biskupovi Andrejovi za jeho prítomnosť, slávenie aj homíliu, ktorú sme s jeho povolením rozšírili na internetovú stránku. 
          Poďakovanie patrí aj vedeniu mesta Trstená, speváckemu zboru, dychovej hudbe Oravanka, kostolníkom, miništrantom, lektorom, hasičom, otcom karmelitánom za duchovnú obnovu, otcom františkánom za pomoc a spoluprácu pri jej zabezpečení, pracovníkom na ozvučení, hosťom pútnikom zo Zábiedova, Suchej Hory, Hladovky, Čimhovej, Vitanovej, Liesku a ostatným. Nestihli sme si Vás, milí pútnici, uctiť, ale o rok Vám s Božou pomocou vynahradíme aj to. Ružencovým spoločenstvám ďakujem za prípravu pohostenia pre pútnikov, ale aj mestu a Jednote za prípravu pitnej vody. Vedúcej predajne Quo Vadis za škapuliare.
          Osobitne ďakujem za dar relikvií sv. Terézie od Ježiša, karmelitánky, ktorá je príkladom modlitby ako duchovnej podpory misijnej úlohy Cirkvi. Otcovia karmelitáni nám ich darovali, budú v našom chráme nastálo po príprave dôstojného miesta a relikviára. Viem, že mnohé veci z prípravy a darov neboli odovzdané so slávnostným uvedením alebo poďakovaním. Ale teraz je to krásne a Božie – všetci ste svojou účasťou na svätej omši a obetovaním na nej priniesli veľa pre našu farnosť. Duchovné obety a sebazaprenia potrebuje celá farnosť. 

          Pane, príjmy všetky obety na túto slávnosť ako čistú obetu, očistenú aj od spravodlivej túžby po radosti z ich úžitku, ako celopal, aby si Ty bol oslávený!

Juraj Spuchľák, dekan – farár