Advent – doba pohľadu na nebo a hviezdy

          Milí bratia a sestry,
kňaz Benjamín si zapamätal z detstva štyri vety o konaní nás ľudí a ich hodnotení z hľadiska ľudskosti, zloby, ale aj kresťanskosti:
– odmeniť sa zlým za zlé je zvieracie, 
– odmeniť sa dobrým za dobré je ľudské, 
– odmeniť sa zlým za dobré je diabolské, 
– odmeniť sa dobrým za zlé je božské.
Vety odzrkadľujú prirodzenú a nadprirodzenú rovinu pohnútok pre naše konanie a motivujú nás, aby sme nezostávali na rovine ľudskosti, ak chceme svedčiť o Ježišovi. Ak sa chceme volať kresťanmi. Nestačí byť dobrým človekom, aj keď to je dobré byť dobrým človekom. Je to základ. Ak chcem byť dobrým kresťanom, musím byť najprv dobrým človekom, ale sme povolaní k vyššiemu.
          Advent. Doba pohľadu na nebo a hviezdy. Súčasná doba má aj svoje úskalia. Jedným z nich je aj samota alebo opustenosť. „Ak nemáte nikoho pri sebe, hľaďte na nebo. Povedzte, kto z ľudí sa hnevá na blankyt?“ (Rudolf Dilong)
          Modlitba a klaňanie sa Pánovi s vďakou za každé dobro od Neho a prosba za všetkých, aj tých, ktorých by sme podľa ľudských meradiel do modlitby nezahrnuli – ktorí nám ublížili – je božské. Chcime byť Božími. Ježišovými …
Keď sa oddáš Bohu, 
Boh vždy nájde Teba.
Tam kde vložíš nohu,
Budeš mať kus neba.
(Rudolf Dilong)
          Posvätný čas nech je pre nás výzvou mať chvíle pre Pána a tichú modlitbu. Svet sa takto zmení, pretože k lepšiemu ho mení len Boh a iné ľudské skutky. Duch Svätý je Obnoviteľ a oživuje všetko na zemi, je Darca života – aj nadprirodzeného.
 

Juraj Spuchľák, dekan – farár 
 

Červená streda – pomoc prenasledovaným kresťanom

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok pozýva pripojiť sa k podujatiu pod názvom „Červená streda“, ktorá sa uskutoční 25. novembra 2020.
Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať. Potrebujú našu pomoc.
 
Červená (farba mučeníkov) streda (25. 11.): V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty i kostoly na celom svete vysvietia na červeno.
V našej diecéze, so súhlasom diecézneho administrátora, sa na znak solidarity vysvieti na červeno katedrálny chrám sv. Martina v Spišskej Kapitule. Rovnako aj Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči.
 
V mene ACN Vám ďakuje Ľuboš Laškoty, KpM
Link na video
Viac info o kampani: www.acn-slovensko.org
Kampaň pre mladých: www.komisia.sk