Biblia pre deti

Súťažná úloha č.26: V rozprávaní o kajúcej a milujúcej žene Lukáš opisuje, že k Ježišovi IMG_2176prišla hriešnica, aby mu konkrétnym skutkom preukázala svoju lásku. Opravte v nasledujúcom texte chyby:  „… s úsmevom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu olejom máčať nohy a utierala mu ich svojou zásterou, hladkala mu ich a natierala voňavými slzami.“

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Biblická súťaž pre deti

Súťažná úloha č.25: Ako znela otázka, s ktorou poslal Ján Krstiteľ svojich učeníkov za Ježišom?DSCF5547

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

 

S výrazom lásky trvám

Dňa 29.5.2016 do našej farnosti zavítal cirkevný historik  HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Počas homílií sv. omší sprístupnil životopis nášho velikána slovenského národa biskupa Jána Vojtaššáka. Po spoločnej pobožnosti cez obrazovú prezentáciu a knižnú publikáciu S výrazom lásky trvám priblížil neľahký osud a mnohé dejinné skutočnosti jeho života. Veľmi reálne poukázal na zločiny a teror komunizmu, ako aj na jeho dosah a dôsledky na súčasnú generáciu nášho národa.

PaedDr. Andrea Šprláková

Biblická súťaž pre deti

Súťažná úloha č.24: V ktorom meste uzdravil Ježiš stotníkovho sluhu?

Spôsob od2792984381_707c67bdb9_opovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

 

Biblická súťaž pre deti

Súťažná úloha č.23: Komu sa podľa Lukášovho evanjelia podobá každý, kto prichádza k  Ježišovi, počúva jeho slová a uskutočňuje ich?

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo100_0015 otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).